V tomto roce byli medailí Z. V. Tobolky za významný přínosk rozvoji českého knihovnictví oceněni: