V roce 2019 byli medailí Z. V. Tobolky oceněni:

Bc. Martin Čadra, Knihovna Třinec, vedoucí služeb pro dospělé

JUDr. Tereza Danielisová, Městská knihovna v Praze, právní oddělení

Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna České republiky, ředitel Odboru správy fondů

RNDr. Jitka Holásková, emeritní ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci

PhDr. Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska