Aktuální ročník

Knihovny a komunita

Čeká nás debata o roli knihovny v komunitním životě. Dotkneme se témat: knihovna jako důležitý hráč v naplňování či posilování demokratické společnosti podpora občanského vzdělávání

Číst více ⇀

Knihovní fondy

1/ Odkyselení knihovních fondů – aktuální best-practices načerpané realizací projektů NK ČR a vize do budoucna Mgr. Jitka Neoralová Národní knihovna ČR a další paměťové

Číst více ⇀

Program 2. listopadu

Zahájení – 9:30 Knihovny a komunita – 10:00 – 12:00 Knihovna jako hybatel komunity? – Erik Tabery Komunitní role knihovny očima antropoložky – Linda Kovářová

Číst více ⇀

Program 3. listopadu

Knihovny a vzdělávání uživatelů Makerspace a nové služby v knihovnách Roboti v knihovnách – Jan Jukl Sousedská dílna DOK16 – Michal Jokeš FabLab jako nová

Číst více ⇀

Program 4. listopadu

Knihovny ve virtuálním prostředí Úvod do problematiky – Ing. Jan Kaňka, Mgr. Ivo Kareš Obstály knihovny ve virtuálním prostředí – vstupy 10 osobností Komunikace nové

Číst více ⇀