Zápis z řádné Valné hromady_18. dubna 2018

Valná hromada Sdružení knihoven ČR zasedala v Krajské knihovně v Pardubicích.

Schválila předběžný rozpočet a plán činnosti na rok 2018. Také byla zvolena desetičlenná Rada. Vzala na vědomí stav příprav konference Knihovny současnosti 2018 či letošní studijní cesty. Mimo jiné se s připomínkami odsouhlasila memorandum SKIP a SDRUK.

Zápis

Příloha zápisu č. 1

Pozvánka