35. setkání sekce pro regionální funkce

Zveme vás na jednání Sekce pro regionální funkce, které se uskuteční 25. června v Národní knihovně ČR. Program se bude věnovat dotačnímu titulu VISK 3, soutěžím Knihovna roku a Městská knihovna roku nebo Slovníku českých knihovníků.

Podrobnější informace najdete zde.