Odborné sekce

Sdružení knihoven zřídilo a vede osm odborných sekcí, které se věnují důležitým aspektům knihovnictví v ČR (i v zahraničí), sledují aktuální trendy, podílí se na projektech českého knihovnictví, moderují problematiku členským knihovnám. Na činnosti sekcí se podílí členské i nečlenské knihovny. Chcete se také zapojit? Kontaktujte nás na e-mailu sdruk@sdruk.cz nebo se obraťte přímo na předsedu konkrétní sekce, která vás zaujala. A zaujalo-li vás více sekcí, není třeba si vybírat jednu, ale přihlásit se do všech, které vás oslovily.

Sekce pro akvizici

Předseda: Mgr. Daniel Bechný

Sekce pro akvizici (založena 19. 4. 2005 v Tišnově) každoročně pořádá celostátní akviziční seminář pro pracovníky knihoven …

Sekce pro akvizici (založena 19. 4. 2005 v Tišnově) každoročně pořádá celostátní akviziční seminář pro pracovníky knihoven, kteří mají na starost doplňování knihovních fondů, i pro ostatní osoby zajímající se o problematiku nákupu fondu, výměny a darů v knihovnách. Další aktivitou této sekce jsou porady akvizitérů knihoven, které mají nárok na celostátní nebo regionální povinný výtisk.

28. ročník celostátního akvizičního semináře se v termínu 10. – 11. 10. 2019 uskutečnil v Havlíčkově Brodě.

Sekce pro bibliografii

Předsedkyně: Mgr. Eva Svobodová

Sekce pro bibliografii (založena v roce 1994) sdružuje zástupce knihoven a institucí ČR zabývajích se bibliografickou činností …

Sekce pro bibliografii (založena v roce 1994) sdružuje zástupce knihoven a institucí ČR zabývajích se bibliografickou činností jako jednou z významných aktivit knihoven v informační společnosti. Svojí činností napomáhá organizaci bibliografické práce a její koordinaci.
Zasedání členů sekce se koná zpravidla 1x ročně v některé z členských knihoven SDRUK (jarní zasedání). Každoročně na podzim je připraveno (střídavě v ČR nebo SR) Sekcí pro bibliografii SDRUK nebo Slovenskou národnou knižnicou – Národným bibliografickým ústavom Martin Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. 2. 10. 2012 byla při této sekci založena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB). Důvodem byla potřeba obnovit článkovou bibliografii stěžejních periodik a koordinovat tuto činnost mezi krajskými, ústředními oborovými a specializovanými knihovnami.

AKTUÁLNĚ: 32. jednání sekce pro bibliografii v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem – ZRUŠENO

Sekce pro historické fondy

Předsedkyně: RNDr. Bc. Iveta Tichá

Sekce každoročně spolupořádá konferenci zaměřenou na historické knižní fondy. Po dvaceti letech trvání dostala …

Sekce každoročně spolupořádá konferenci zaměřenou na historické knižní fondy. Po dvaceti letech trvání dostala konference nový název Bibliotheca Antiqua. Změnil se také sborník z konference, který vyšel v nové grafické úpravě, články byly doplněny o cizojazyčná resumé a sborník byl k dispozici již na konferenci.

V roce 2020 se konference Bibliotheca Antiqua uskuteční ve dnech 3. – 4. listopadu v Olomouci.

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Předsedkyně: Bc. Radomíra Kodetová

Sekce se zaměřuje na vzdělávání konzumentů knihovnických služeb, čtenářů a návštěvníků knihoven. Nicméně vnímá … 

Sekce se zaměřuje na vzdělávání konzumentů knihovnických služeb, čtenářů a návštěvníků knihoven. Nicméně vnímá i vzdělávací potřeby poskytovatelů těchto služeb a vychází vstříc i jejich požadavkům. Pořádá seminář IVU (Informační vzdělávání uživatelů).

 

Sekce pro informační technologie

Předseda: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Sekce SDRUK pro IT především zabývá problematikou digitalizace s přesahem do problematiky dlouhodobého …

Sekce SDRUK pro IT především zabývá problematikou digitalizace s přesahem do problematiky dlouhodobého uchování digitálních dat (digital preservation) a problematikou on-line služeb knihoven. A to jak problematikou digitálních knihoven (s důrazem na Kramerius), tak lokálních portálových řešení (s důrazem na VuFind). Dále se zabývá problematikou on-line identit a plateb ve vazbě na projekt knihovny.cz.

20. – 21.4. 2020 proběhne Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny IX. v MZK v Brně – ODLOŽENO NA NEURČITO

Sekce pro PR a marketing

Předseda sekce: Mgr. Daniel Bechný (bechny.danielsvkpk.cz)

Na základě stále častějších debat o potřebě propagace a advokacie knihoven u nás se v lednu 2017 Rada Sdružení …

Na základě stále častějších debat o potřebě propagace a advokacie knihoven u nás se v lednu 2017 Rada Sdružení knihoven ČR usnesla, že založí sekci pro PR a marketing.

Aktuálně: Zápis – leden 2020 – Moravská zemská knihovna v Brně

Sekce pro regionální funkce

Předsedkyně: Mgr. Blanka Konvalinková

Sekce SDRUK pro regionální funkce byla založena v roce 2002. V sekci pracují metodici krajských knihoven a odborníci  …

Sekce SDRUK pro regionální funkce byla založena v roce 2002. V sekci pracují metodici krajských knihoven a odborníci Knihovnického institutu NK ČR.
Programovou náplní sekce jsou aktivity směřující k vyrovnání úrovně kulturních a vzdělávacích služeb poskytovaných knihovnami působícími v obcích různých velikostí a celková podpora rozvoje služeb knihoven finančně dotovaná kraji.
 
Sekce pořádá kromě porad (1-2 ročně) celostátní seminář ve dvouletých intervalech.
 
Aktuálně: Zápis z 35. setkání sekce – 25. června 2020

Sekce pro služby

Předseda: Mgr. Ivo Kareš

Sekce SDRUK pro služby byla založena 19. 2. 2013. Měla by vést k výměně zkušeností při řešení problémů …

Sekce SDRUK pro služby byla založena 19. 2. 2013. Měla by vést k výměně zkušeností při řešení problémů, se kterými se setkávají pracovníci většiny knihoven. Zaměřena bude čistě prakticky na témata a situace, které jsou živé a aktuální.