Struktura

Předsednictvo SDRUK

Statutárním orgánem sdružení je předseda Rady sdružení, který zastupuje Sdružení navenek. Předsedu si ze svého středu volí Rada sdružení. Předseda je zastupován místopředsedou, činnost volených

Číst více ⇀

Rada SDRUK

Rada je volena Valnou hromadou, tvoří ji zástupci členů sdružení. Radě náleží vedení veškeré činnosti sdružení. 2022 – 2026 Pro toto volební období má Rada

Číst více ⇀

Členové Sdružení knihoven ČR

Sdružení knihoven ČR má momentálně 93 členů. Instituce Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Česká a slovenská škola Okénko v Londýně – knihovna Česká zemědělská univerzita,

Číst více ⇀

Revizní komise SDRUK

Revizní komise sleduje plnění usnesení rady sdružení a dohlíží na správnost hospodaření s prostředky a na to, aby se používaly v souladu s účelem a předmětem činnosti Sdružení

Číst více ⇀