Struktura

Předsednictvo SDRUK

Statutárním orgánem sdružení je předseda Rady sdružení, který zastupuje Sdružení navenek. Předsedu si ze svého středu volí Rada sdružení. Předseda je zastupován místopředsedou, činnost volených

Číst více ⇀

Rada SDRUK

Rada je volena Valnou hromadou, tvoří ji zástupci členů sdružení. Radě náleží vedení veškeré činnosti sdružení. Mgr. Daniel Bechný, bechny.daniel@svkpk.cz Mgr. Ivo Kareš, kares@cbvk.cz Bc. Radomíra Kodetová, r.kodetova@knihovna-pardubice.cz

Číst více ⇀

Členové Sdružení knihoven ČR

Sdružení knihoven ČR má momentálně 72 členů. Instituce Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Česká zemědělská univerzita, Knihovna ČZÚ Historický ústav AV ČR, knihovna, Praha

Číst více ⇀

Revizní komise SDRUK

Revizní komise sleduje plnění usnesení rady sdružení a dohlíží na správnost hospodaření s prostředky a na to, aby se používaly v souladu s účelem a

Číst více ⇀