Erasmus+

Sdružení knihoven ČR uspělo se svou žádostí o Erasmus+ grant, určený pro zaměstnance / zaměstnankyně členských knihoven na vedoucích pozicích.

Cílem je zmapovat a přinést příklady a principy udržitelnosti aplikované ve výstavbě, rekonstrukci a provozu knihoven, a také zkušenosti a formáty zapojování obyvatel a komunit do naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

V rámci individuálních mobilit vyrazili vedoucí členských knihoven do Nizozemí, Německa a Španělska.

 • Dorota Papoušek z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín načerpala insipraci ve Stadtbibliothek Köln.
  Konkrétně ve třech jejích pobočkách: v hlavní budově městské knihovny, v pobočce Kalk a v pobočce Chorweiler. O Sprachraum, která sdružuje místní obyvatele s cizinci a pomáhá jim k inkluzi do německé společnosti, či o putovním projektu „Floating Green,“ kterého součástí je semínková knihovna, cyklus workshopů udržitelnosti a pult s publikacemi na toto téma, a dalších poznatcích z její cesty, si přečtěte zde. (ENGLISH version)
 • Irena Šťastná z Knihovny města OstravyStädtische Bibliotheken Dresden rozvíjela již navázanou spolupráci.
  Zajímala se zejména o témata udržitelnosti ve službách, firemní kultury v praxi organizace a o nabídku a způsoby zapojování teenagerů. Její postřehy si můžete přečíst zde. Konkrétní nástroje péče o tým a zaměstnance, které v Drážďanech používají, naleznete také zde na webu Udržitelnost v knihovnách.
 • Barbora Horáková z Krajské knihovny v Pardubicích navštívila knihovnu Miguel González Garcés v A Coruňa, kde nedělají zdaleka tolik akcí jako knihovny u nás, přesto je knihovna i dopoledne uprostřed týdne plná. Více o její zkušenosti si můžete přečíst zde.
 • Hana Šandová, paní z Půdy v Městské knihovně Polička prozkoumala knihovny ze sítě Biblioteques de Barcelona.
  Deset dní – deset různých knihoven (a mezi nimi i nejlepší knihovna světa roku 2023). Každá z knihoven v Barceloně má totiž svou specializaci, své téma, kterému se věnuje a kterému odpovídá i část jejího knižního fondu a zaměření akcí. Jak vypadají a co nabízí knihovny v Barceloně si můžete přečíst tady, co to je a jak funguje Smyslová místnost v knihovně Gabriel García Márquez tady na webu Udržitelná knihovna.
 • Jan Červinka z Městské knihovny Nymburk mapoval v Nizozemí možnosti konverzí budov na knihovny a revitalizací brownfieldů na objekty sloužící obyvatelům a komunitám.
  Knihovna z bývalé pošty, továrny na vlnu, na krmiva nebo na čokoládu! … a samozřejmě majestátní LocHal v Tilburgu z bývalé haly na opravu lokomotiv, oceněná mnoha architektonickými cenami. Přečtěte si, co všechno umí Holanďané proměnit na knihovnu, jak přitom aplikují principy udržitelnosti a jak taková místa potom slouží obyvatelům – tady.
 • Zdena Haplová a Irma Zajíčková z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín kurážně využily last minute nabídky nahlédnout, jak zapojují seniory a seniorky do společenského a komunitního života a naplňování Cílů udržitelného rozvoje v OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam).
  Záznam z jejich koncentrovaného programu, který pro ně připravila mentorka Mayssa Greek, a v rámci kterého se zúčastnily i programu pro seniory a seniorky, naleznete zde. Některé konkrétní tipy a nástroje, které v OBA používají ke zkvalitnění života dříve narozených najdete i tu na webu Udržitelná knihovna.

Na jaře 2024 proběhla skupinová cesta do Dánska.

Do Dánska se skupina manažerů a manažerek vydala 20. – 28. 4. 2024, aby mohli zažít UGE17 / Week17 – tematický týden podpory naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Jako společná celostátní kampaň knihoven vznikl v Dánsku s myšlenkou spojit pod jednou hlavičkou aktivity, které jednotlivé knihovny pořádají ve spolupráci s místními partnery a občanskou společností. Přečtěte si, co na své cestě viděli a zažili.

Ze zahraničních cest jsme si přivezli množství nápadů, příkladů nových služeb, aktivit a formátů, konkrétní příklady můžete nalézt se štítkem „Zahraniční inspirace“ v sekci Nástroje na webu Udržitelnost v knihovnách.