Senioři do onlinu

Díky podpoře Nadace Vodafone v rámci projektu Digitální odysea a ve spolupráci s organizacemi Elpida a Moudrá Sovička spouštíme v roce 2022 pilotní projekt zaměřený na digitální vzdělávání seniorů v knihovnách.

Knihovna libovolné velikosti a typu se může, podle svých možností a preferencí, zapojit ve dvou úrovních. V obou získá možnost zcela bezplatně rozšířit nabídku svých služeb pro cílovou skupinu seniorů.

Služba je určená pro seniory, kteří mají chuť a motivaci vydat se do online prostoru, ale neví, jak začít, nebo se obávají, že to nezvládnou. Díky této službě získají možnost si to vyzkoušet, podpůrné materiály, které je tím provedou a někoho, kdo jim pomůže, když si nebudou vědět rady.

Úroveň 1: Chytré zařízení domů a základní asistence

Na této úrovni budete moci rozšířit své služby seniorům o zapůjčení chytrého zařízení (telefon, tablet) domů a poskytnout jim základní asistenci. Ovládnete práci se zařízeními a technologiemi dostupnými ve vaší knihovně. Budete připraveni na specifickou komunikaci se seniory, budete umět seniora zorientovat a motivovat, vysvětlit práci se zařízením, odbavit základní dotazy, nasměrovat a doporučit další obsah.

Knihovna získá

 • chytrá zařízení (mobil/tablet) k zápůjčce seniorům domů
 • vzdělávací materiály, pracovní listy
 • jednodenní kurz Knihovnické e-SEFTE (akademie Senior friendly teacher organizace Elpida): Poradenství a individuální interakce (ukončeno Osvědčením s možností rozšířit si vzdělání a získat akreditaci)* pro libovolný počet zaměstnanců/externistů/dobrovolníků
 • kurz práce s technologiemi na míru přímo v knihovně od Moudré Sovičky
 • vzory a asistenci při nastavení potřebných administrativně-právních úkonů (smlouva o výpůjčce, evaluace…)

Úroveň 2:

Chytré zařízení domů, základní asistence a kurzy práce s chytrým zařízením v knihovně

Na této úrovni budete moci navíc samostatně pořádat a vést kurzy pro skupinu seniorů. Budete připraveni didakticky a metodicky vést seminář / lekci zaměřenou na práci s chytrým zařízením, budete rozumět dynamice seniorské skupiny a umět předcházet i odpovídajícím způsobem řešit krizové situace, které při skupinové výuce seniorů mohou vznikat. Zvládnete zorganizovat akci a zajistit přiměřené podmínky pro úspěšnou lekci. Budete rozumět principům e-learningu a blended learning a budete umět připravit a vést on-line setkání, pokud není prezenční výuka možná. Tyto dovednosti budete umět využít i pro jakékoliv jiné téma. 

Knihovna získá vše z úrovně 1 a navíc

 • jednodenní kurz Knihovnické e-SEFTE (akademie Senior friendly teacher organizace Elpida): Kompetence pro skupinovou práci a výuku (ukončeno Osvědčením s možností rozšířit si vzdělání a získat akreditaci)* pro libovolný počet zaměstnanců/externistů/dobrovolníků
 • modelový kurz pro veřejnost od Moudré Sovičky (na základě individuální domluvy se můžete do jeho vedení zapojit a v praxi si vyzkoušet své kompetence pro skupinovou práci a výuku práce s chytrým zařízením pod supervizí zkušených lektorů) 
 • 5000 Kč za každý odvedený kurz pro 5 – 12 lidí

Požadavky na knihovnu

 • absolvovat (bezplatný) kurz Knihovnické e-SEFTE: Poradenství a individuální interakce (pro Úroveň 2 také Kompetence pro skupinovou práci a výuku) v nabízených termínech*
 • absolvovat (bezplatný) kurz Moudré Sovičky (konkrétní termín a rozsah bude domluven individuálně)
 • umožnit zápůjčku (zdarma) získaného chytrého zařízení seniorům domů
 • nabídnout, dle možností knihovny, základní asistenci seniorům při používání chytrých zařízení, nasměrování a doporučení dalších možností vzdělávání
 • poskytnout informace o využívání služby seniory pro účely evaluace

 

* Nabízené termíny kurzů Knihovnické e-SEFTE:

 • Poradenství a individuální interakce: 29. 4. nebo 6. 5., 10:00 – 17:00 – OBSAZENO
 • Kompetence pro skupinovou práci a výuku: 27. 5., 2.6., 9:30 – 16:30

Více informací o kurzech, rozpis výuky atd. naleznete zde.

Jak se můžete zapojit?

Máte-li zájem rozšířit služby vaší knihovny a zpřístupnit online prostředí seniorům, vyplňte prosím objednávkový formulář na: https://forms.gle/mhPBCYTZxk81NBEm7.

V průběhu letošního pilotního běhu budeme službu nastavovat a odlaďovat tak, aby se do ní co nejsnáze mohla zapojit knihovna jakéhokoliv typu a velikosti, aby to pro vás bylo co nejsnazší, s co největším pozitivním dopadem pro vaše uživatele.

Počítáme s tím, že vaše případné specifické požadavky budeme řešit individuálně, neváhejte se nám proto ozývat se svými dotazy a potřebami na eliska.bartosova@sdruk.cz.

Příprava pilotního projektu byla podpořena z Fondů EHP a Norska.