Senioři do onlinu

Senioři do onlinu – Digitální odysea v knihovnách

V roce 2022 probíhá pilotní projekt “Senioři do onlinu – Digitální odysea v knihovnách”, který do knihoven přináší SDRUK, Nadace Vodafone (v rámci projektu Digitální odysea), Elpida a Moudrá Sovička.

Cílem projektu je co nejvíce zpřístupnit moderní technologie a digitální vzdělávání seniorům, aby byli sebevědomější, samostatnější, mohli být více v kontaktu s rodinou a blízkými, zapojovat se do společenského života a získali nové možnosti, jak se vzdělávat.

Knihovny, které se do projektu zapojily, rozšíří svou nabídku o novou službu.

Služba je určena pro seniory 65+, kteří mají chuť a motivaci vydat se do online prostoru, ale neví, jak začít, nebo se obávají, že to nezvládnou.

Díky této službě získají možnost si to vyzkoušet a bezplatně si zapůjčit domů chytré zařízení s datovou SIM kartou, dostanou podpůrné materiály, které je provedou základními úkony a na pobočce knihovny bude vyškolený pracovník, který jim pomůže začít a poradí, když si nebudou vědět rady.

Některé knihovny budou také pořádat kurzy práce s chytrými zařízeními.

Do pilotního projektu se zapojilo více než 20 knihoven různých velikostí napříč celou ČR. Ve spolupráci s nimi nastavujeme podmínky a parametry fungování projektu tak, aby se v příštích letech mohly připojit další knihovny. V průběhu zimy 2022 proběhne vyhodnocení pilotu, na základě kterého bude projekt od roku 2023 otevřen dalším zájemcům. V případě, i předběžného, zájmu o zapojení, pošlete e-mail na eliska.bartosova@sdruk.cz, budete informování o dalším postupu.

 

 

Příprava pilotního projektu byla podpořena z Fondů EHP a Norska.