Sekce pro akvizici

Vzhledem k pandemické situaci jsme se rozhodli tento rok neuskutečnit poradu pro knihovny s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Nápady a témata k řešení na poradě posílejte na adresu: bechny.daniel(štrúdl)svkpk.cz

Těšíme se na osobní, pravděpodobně jarní, setkání v roce 2022.

Archiv