Sekce pro historické fondy

Bibliotheca Antiqua 2023 (15. – 16. 11. 2023)

ARCHIV

Bibliotheca Antiqua 2022 se bude konat ve dnech 8. – 9. listopadu v Olomouci.

Téma pro tento rok není nijak specifikováno. Vedle příspěvků týkajících se rukopisů a starých a vzácných tisků nás také zajímají projekty, které v oblasti knižní kultury probíhají nebo se připravují, a aktuální dění v institucích s historickými fondy.

Více informací zde.

Den otevřených dveří v depozitáři Vědecké knihovny v Olomouci

V rámci Dnů evropského dědictví se v sobotu 10. 9. 2022 otevřou dveře depozitáře Vědecké knihovny v Olomouci. Návštěvníci budou moci nahlédnout do knihařské a restaurátorské dílny a vidět „v akci“ skenovacího robota na digitalizační jednotce.

Více zde.