Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz je unikátní knihovní služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR všechno z českých knihoven na jednom místě, ke snadnému a rychlému vypůjčení, stažení či jinému způsobu užití (v případě elektronických informačních zdrojů).

Pod mottem České knihovny na jednom místě nabízí portál v současné době cca 15,6 miliónů dokumentů. Nejvýraznějším prvkem úvodní obrazovky je jediné vyhledávací s nápisem HLEDAT. Vyhledávání informace o dokumentu ale není v případě portálu Knihovny.cz cílem, je začátkem cesty k jeho získání, stačí stisknout tlačítko TO CHCI.

Sdružení knihoven ČR zajišťuje pro Knihovny.cz organizační část projektu, smluvní zajištění. Moravská zemská knihovna v Brně pak administrativně-technologické zázemí, vývoj a provoz. Zájemcům pro přistoupení do projektu doporučujeme k prostudování smluvní dokumenty a samozřejmě také návštěvu webových stránek www.knihovny.cz.

Přistupující knihovna uzavírá se Sdružením knihoven ČR Dodatek ke Smlouvě o spolupráci o přistoupení další spolupracující knihovny. Informace, jak se zapojit, najdete zde.

Dokumenty ke stažení:

Další důležité odkazy: