O nás

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.

Členové Sdružení jsou krajské, městské, vědecké, univerzitní i odborné knihovny, které spolupracují na rozvoji českého knihovnictví. Momentálně sdružujeme 90 členů. Přidejte se, staňte se členem.

Naše PRIORITY jsou:

  • Zapojení do činnosti Ústřední knihovnické rady a spolupráce nad strategickými dokumenty
  • Organizování akcí
  • Vzdělávání knihovníků
  • Připomínkování legislativy na státní úrovni a právní poradenství
  • Síťování knihoven a vytváření platforem pro spolupráci

1) SDRUK organizátor

Pořádá vzdělávací akce pro manažery knihoven i knihovníky. Je pořadatelem největší knihovnické akce v ČR – konference Knihovny současnosti (pořádá se od roku 1993).

2) SDRUK inovátor:

SDRUK se zapojuje do vzdělávání knihovníků. Přináší do knihovnického prostředí nová témata, myšlenky, problematiku. Udržuje a rozvíjí projekty dlouhodobě, síťuje odpovědné organizace.

3) SDRUK iniciátor a facilitátor a mediátor:

Podněcuje a moderuje diskuze o aktuální a budoucí podobě českého knihovnictví. Propojuje témata vevnitř i vně knihovnické obce, spojuje knihovnickou a neknihovnickou veřejnost, zprostředkovává dialog s potencionálními klienty, dodavateli, světem mimo knihovny.

4) SDRUK reprezentant a lobbista:

Reprezentant dialogu MPSV a MŠMT. Udržuje aktivní kontakt se státní správou. S dotčenými ministerstvy, s krajskou reprezentací. Je silným hlasem knihoven. Zároveň si uvědomuje zodpovědnost k daňovým poplatníkům a zřizovateli.