O nás

Sdružení knihoven ČR, z. s. je spolek, jehož účelem je podpora demokracie zpřístupňováním kulturního bohatství a informačních zdrojů.

Členové Sdružení jsou krajské, městské, vědecké, univerzitní i odborné knihovny, které spolupracují na rozvoji českého knihovnictví. Momentálně sdružujeme 93 členů. Přidejte se, staňte se členem.

Klíčové oblasti činnosti

Podpora, vzdělávání a síťování manažerů

SDRUK pomáhá manažerům k odpovědnému a kvalifikovanému rozhodování a spojuje je navzájem. Hájí jejich zájmy, vytváří prostředí, ve kterém nacházejí oporu, spolupráci, radu a pomoc. Organizuje pro ně cílené vzdělávací aktivity; zajišťuje odborné poradenství především v oblasti legislativy a administrace.

Podpora rozvoje odborných témat českého knihovnictví

SDRUK vytváří platformy pro řešení důležitých odborných otázek, síťuje odborné pracovníky, podporuje sdílení know-how a formulaci doporučení pro management knihoven.

Podmínky pro činnost knihoven, lobbying

SDRUK zastupuje knihovny při vyjednávání o zákonných normách a klíčových koncepčních dokumentech, které určují podobu jejich práce. Dlouhodobě buduje partnerské vztahy s decizní sférou. Iniciuje spolupráci se SŠ a VŠ v oblasti profesních kvalifikací zaměstnanců knihoven.

Marketing knihoven

SDRUK vytváří, nabízí a používá profesionální nástroje pro marketing a branding knihoven, stimuluje poptávku po jejich službách, očekávání a zájem veřejnosti. Spolupracuje s klíčovými knihovnickými i jinými subjekty na relevantních celonárodních kampaních, případně je koordinuje.

Mezinárodní spolupráce

SDRUK je přirozeným partnerem zahraničních odborných organizací. Podílí se na mezinárodní výměně znalostí a zkušeností a zajišťuje síťování knihoven i jejich pracovníků. Aktivně upevňuje hodnoty evropského kulturního prostoru.

Synergie a nové trendy

SDRUK podněcuje nové projekty založené na spolupráci knihoven, hledá cesty pro synergii a odvážná řešení, stává se platformou pro jejich realizaci. Nastoluje témata ke strategické diskusi a moderuje ji. Stává se nositelem nových trendů.

Strategie Sdružení knihoven ČR