Sekce pro služby

Zápis z 20. listopadu 2023

Zápis a prezentace z jednání z 22. října 2022

Témata jednání Sekce pro služby – problematika

 • nepřizpůsobiví občané – možnosti vykázání z objektů, omezení přístupu ke službám, využití ochranky, spolupráce s policií…
 • přístup k internetu v knihovnách – omezení přístupu k některým stránkám či službám, děti a internet, wi-fi v knihovnách…
 • autorský zákon v praxi knihoven
 • elektronické dodávání dokumentů
 • meziknihovní výpůjční služba
 • registrace čtenářů – ochrana osobních údajů, osobní doklady, přístup k cizincům, on-line registrace a elektronický podpis, možnosti sdílení registrace a služeb s jinými knihovnami či institucemi
 • e-knihy
 • vymáhání pohledávek
 • platební systémy: on-line platby, platební karty, uživatelská konta, virtuální peněženky, mobilní platby …
 • správa a ochrana knihovního fondu: systémy zabezpečení, zkušenosti s RFID, samoobslužné výpůjčky, návratové boxy, volné výběry a elektronické katalogy…
 • zpřístupnění knihovních služeb handicapovaným uživatelům