Publikační činnost

KNIHOVNY SOUČASNOSTI – SBORNÍK

Knihovny současnosti 2021. Sborník z 29. konference konané ve dnech 7. – 9. září v Olomouci. Praha 2021. 240 s. ISBN 978-80-86249-94-0 (Sdružení knihoven ČR), 978-80-274-2155-8 (Městská knihovna v Praze). Sborník je možné stáhnout zdarma.

Knihovny současnosti 2020. Sborník z 28. konference konané ve dnech 2. – 4. listopadu 2020 online. Praha 2020. 158 s. ISBN 978-80-86249-91-9 (Sdružení knihoven České republiky), 978-80-274-1358-4 (Městská knihovna v Praze). Sborník je možné stáhnout zdarma.

Knihovny současnosti 2019. Sborník z 27. konference konané ve dnech 10. – 12. září 2019 v Olomouci. Brno 2019. 241 s. ISBN 978-80-86249-89-6 (Sdružení knihoven ČR), 978-80-7051-278-4 (Moravská zemská knihovna v Brně). Sborník je možno stáhnout zdarma.

Knihovny současnosti 2018. Sborník z 26. konference konané ve dnech 11. – 13. září 2018 v Olomouci. Praha 2018. 407 s. ISBN 978-80-86249-86-5 (pdf). Sborník je možno stáhnout zdarma.

Knihovny současnosti 2017. Sborník z 25. konference konané ve dnech 12. – 14. září 2017 v Olomouci. Praha 2017. 423 s. ISBN 978-80-86249-83-4 (pdf). Sborník je možno stáhnout zdarma.

ROČENKA

DALŠÍ

Sdružení knihoven ČR se podílí na vydávání sborníku s příspěvky z konference Bibliotheca Antiqua, kterou pořádá Vědecká knihovna v Olomouci. Tento sborník je možné vyžádat přímo na vkol@vkol.cz.

Starší publikace Ročenky SDRUK a sborníku KKS k dispozici na vyžádání.