Sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Sekce vzdělávání se v roce 2021 účastnila některých aktivit SKIPu orientovaných na vzdělávání knihovníků  a byla členem pracovní skupiny pro revizi SŠ pracovních pozic knihovníků v NSK a NSP. Díky situaci a vývoji pandemie byla možnost vzdělávacích aktivit v prvním pololetí pouze formou on-line. Od listopadu 2021 probíhá II. aktualizace zpracovaného  materiálu z českého jazyka pro maturitní ročníky ŠŠ pod názvem „(Nejen) pro maturanty“ 1 a 2. Obsahují zpracované odkazy na českou a světovou literaturu nyní do konce 19. století. Jedná se o bibliografické odkazy na e-knihy, dostupné verze rozhlasových, divadelních či filmových zpracování, případně o zvukové knihy. V letošním roce bude zpracováno 20. století.

V letošním roce by mělo dojít k transformaci celé sekce vzdělávání uživatelů nejen  s ohledem na novou koncepci vzdělávání knihovníků, strategické cíle SDRUku či Koncepci rozvoje knihoven, ale hlavně v návaznosti na zahájená jednání pracovní skupiny s MŠMT ČR. Jedná se o obsahovou náplň nových RVP a RŠP. Dále by bylo vhodné připravit průzkum, který by zmapoval blíže zájmy a potřeby komunit, případně by mohl sloužit jako pomůcka pro jednotlivé knihovny. Výsledkem by byla převažující orientační obsahová náplň témat, která uživatele knihoven zajímají a ve kterých se chtějí či potřebují vzdělávat, a co z toho jsou knihovny schopné nabídnout či případně zprostředkovat.

Samostatnou kapitolou ve vzdělávání uživatelů je situace kolem migrace obyvatel z Ukrajiny. Zde knihovny určitě v rámci vzdělávání mají velmi široký potenciál a široká spolupráce je již dnes jasně patrná.

Nabízí se spolupráce s Úřadem práce a Národním pedagogickým institutem.