Sekce pro PR a marketing

Jednání sekce – 14. – 15. listopadu

Krajská vědecká knihovna v Liberci (Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město)

Program:

14. 11. 22:
začátek programu ve 13:00 – po knihovně nás provede paní ředitelka Dana Petrýdesová
14:30 – 18:00 – práce pro tvorbu komunikačního plánu SDRUK I. (Eliška Bartošová)
19:00 – informální setkání / pokračování práce

15. 11. 22:
9:00 – 9:30 – představení oddělení PR v KVK Liberec (Kateřina Šídlofová)
9:30 – 13:00 – práce pro tvorbu komunikačního plánu SDRUK II. (Eliška Bartošová)

Pro zajištění občerstvení potřebujeme vědět, kolik nás bude (počítáme s max. 20 lidmi) a zároveň budu všem potvrzeným účastníkům posílat podkladové materiály pro naši práci, která se týká PR a marketingu samotného SDRUK.

Oboje můžete elegantně udělat do 4.11.22 vyplněním formuláře: https://forms.gle/YRUeM5kRZCpo1ury6

Zápisy z jednání sekce

13. – 14. 1. 2020 – Moravská zemská knihovna v Brně

21. – 22. 2. 2019 – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

11. 4. 2018 – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje