Sekce pro bibliografii

32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii
21. – 22. 9. 2021 od 13:00 hod. v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

XXIII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov
Kysucká knižnica v Čadci, 3. – 5. 10. 2021

Koncepce analytické bibliografie v ČR

E-sborníky z kolokvií

Stanovisko PSAB a generálního ředitele Národní knihovny ČR

Zápisy z jednání sekce a seminářů

­

Zápisy z bibliografických kolokvií

  • Kolokvium 2019 – Praha (6. – 8. 10. 2019) – Prezentace, zápis
  • Kolokvium 2018 – Nitra (7. – 9. 10. 2018) – Prezentace, zápis
  • Kolokvium 2017 – Brno (8. – 10. 10. 2017) – Prezentace, zápis