Sekce pro bibliografii

Koncepce analytické bibliografie v ČR

E-sborníky z kolokvií

Stanovisko PSAB a generálního ředitele Národní knihovny ČR

Zápisy z jednání sekce a seminářů

Zápisy z bibliografických kolokvií

Pozvánky na jednání a kolokvia