Sekce pro bibliografii

33. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii
16. – 17. 5. 2022 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích

32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii
21. – 22. 9. 2021 od 13:00 hod. v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

XXIII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov
Kysucká knižnica v Čadci, 3. – 5. 10. 2021

Koncepce analytické bibliografie v ČR

E-sborníky z kolokvií

 

Stanovisko PSAB a generálního ředitele Národní knihovny ČR

 

Zápisy z jednání sekce a seminářů

­

Zápisy z bibliografických kolokvií