Sekce pro bibliografii

34. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii

XXIV. ročník Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů

Prezentace z XXIV. kolokvia

16. – 18. 10. 2022 v SVK HK – zápis níže

33. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii
16. – 17. 5. 2022 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích

Příloha č. 1

Příloha č. 2

32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii
21. – 22. 9. 2021 od 13:00 hod. v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

XXIII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov
Kysucká knižnica v Čadci, 3. – 5. 10. 2021

Koncepce analytické bibliografie v ČR

E-sborníky z kolokvií

Stanovisko PSAB a generálního ředitele Národní knihovny ČR

Zápisy z jednání sekce a seminářů

­

Zápisy z bibliografických kolokvií