Revizní zprávy

Revizní zprávy Sdružení knihoven ČR jsou součástí Ročenky. Ty jsou v plném znění zde.