Manažerský bujón 2022

Projekt Manažerský bujón 2022 reaguje na cíle Koncepce rozvoje knihoven ČR, bod 87 – Iniciovat systém vzdělávání pro management knihoven v oblasti řízení lidských zdrojů.

Cílem projektu je

  • podpora kompetencí manažerů knihoven v oblasti strategického řízení, komunikačních dovedností ve vedení lidí a advokacie knihovnických služeb,
  • podpora zavádění trendů v knihovnách jako konkrétní podpora naplňování cílů koncepce, např. tvorba strategií,
  • podpora ředitelů MěK v advokacii, při obhajování obecných cílů knihoven, nebo pomoc při strategických jednáních se zřizovatelem,
  • budování sítě managementu veřejných knihoven ve středních a menších městech.

 

Projekt vzdělávání manažerů je podpořen dotací Ministerstva kultury ČR.

V rámci projektu proběhnou tři vzdělávací akce.

Strategie do knihovny – strašák, nebo pomocník?

Workshop zaměřený na tvorbu a naplňování strategií středně velkých knihoven.
viz https://sdruk.cz/strategie-do-knihovny-strasak-nebo-pomocnik/

Zpětná vazba pro růst týmů

Workshop druhý, jak si osvojit zpětnou vazbu, díky které bude růst celý tým.
viz https://sdruk.cz/zpetna-vazba-pro-rust-tymu/ 

Knihovnické vůdcovství

Jak na budování týmů, vedení lidí a řízení procesu změny v turbulentní době.

viz https://sdruk.cz/knihovnicke-vudcovstvi/
v přípravě