Knihovny současnosti 2019

Pořadatel: Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Termín: 10. – 12. 9. 2019

Konference Knihovny současnosti 2019 se koná pod záštitou ministra kultury ČR PhDr. Lubomíra Zaorálka a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Letošním mottem akce je 1919 – 2019 = KNIHOVNY, kterým reflektujeme stoleté výročí vzniku knihovního zákona.

REGISTRACE UZAVŘENA.

Plné vložnéČlenové SDRUK a studenti
Denní registrace
1. den960870
2. den11701060
3. den640580
Vícedenní registrace
1. – 2. den16501490
2. – 3. den13801250
1. – 3. den17501590

Registrovat se můžete do 31. srpna 2019.

STORNO:

Upozorňujeme, že přihláška je závazná. Na základě konkrétního přihlášení Vám bude vystavena faktura.

Pokud stornujete svou přihlášku do 10. 8. 2019, tak vám bude naúčtováno 50 % z celkové ceny. Méně jak měsíc před konferencí budeme účtovat plnou výši účastnického poplatku. Storno můžete provést oznámením na e-mail sdruk-kksmlp.cz.

Děkujeme za pochopení.

Programové bloky:

10. září

Pedagogická fakulta UPOL – Velká aula

13.00–13.30 Zahájení, slavnostní uvítání

13.30–14.00 ZASLOUŽÍ SI TO – předání medailí Z. V. Tobolky

14.00–14.15 MEMORANDUM o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti

14.15–14.30 Knihovní systém jako součást ekosystému instituce
Ing. Nadežda Andrejčíková, Ph.D. (Cosmotron Bohemia a Slovakia)

14.30–16.00 Jak to vidí jinde: Essentials for Libraries on their Way into the Future – IFLA’s Activities open up New Chances
Barbara Liso (Stadtbibliothek Bremen; D)

16.00–16.30 Přestávka

16.30–16.45 Knihovna centrem, centrum pro knihovny
Aleš Fukal (Konica Minolta)

16.45–18.15 Jak to vidí jinde: Storyhouse – This House is Your House
Nicola Haigh; Hayley Lindley (Storyhouse; GB)

Přírodovědecká fakulta UPOL – 17. listopadu 1192/12

19.30–21.30 Uvítací raut (5. a 6. patro, foyer)

podrobný úterní program s anotacemi

11. září

Workshopy

How to plan and deliver a community think-in
Hayley Lindley–Thornhill a Nicola Haigh, (Storyhouse, Velká Británie)

Lobbying and Advocacy for Libraries – Essential Strategies for the Success of the Library as Important Actor in Modern Society
Barbara Lison, (Stadtbibliothek Bremen, Německo)

anotace workshopů a medailony přednášejících

Infobox

Blok bude tradičně zahrnovat přednášky se zaměřením na nejaktuálnějšími trendy v našich knihovnách, početné bleskovky a závěrečnou tematickou diskuzi. Očekáváme představení zcela nových projektů, které se v knihovnách začaly řešit v tomto roce nebo zprávy o výsledcích či pokračování projektů již probíhajících. Součástí bloku je i představení nových produktů od partnerů konference a bloku Infobox.

Garant: Mgr. Daniel Bechný (Studijní a ​vědecká knihovna Plzeňského kraje)

Spolugaranti:Ing. Jan Kaňka (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) a Ing. Jiří Nechvátal (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

Podrobný program sekce

Knihovny a regionální historie

Příspěvky v tomto bloku budou zaměřeny na aktivity knihoven v oblasti zkoumání a popularizace regionální historie. Úloha knihoven se mění se společenskými změnami a technologickým vývojem a zdaleka ji nelze zúžit jen na posun od tištěných regionálních bibliografií k on-line databázím a digitálním knihovnám. Naším záměrem je představit projekty, které mohou být inspirací pro knihovníky při oslovování odborné i laické veřejnosti a posilování role knihoven jako aktivních paměťových institucí.

Garant: Mgr. Ivo Kareš (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
Spolugarant: Mgr. Miloš Korhoň (Vědecká knihovna v Olomouci)

Podrobný program sekce

Klíčové projekty českého knihovnictví

Klíčové projekty českého knihovnictví jsou v letošním roce zaměřeny na více oblastí.

  1. Shrnující pohled na opakované celostátní průzkumy čtenářství a vztahu dětské a dospělé populace ke knihovnám včetně aktuálních projektů na podporu čtenářství.
  2. Dopad nové evropské směrnice o autorských právech na digitálním trhu na oblast knihoven. Zpráva o současném stavu projektu zpřístupnění výsledků digitalizace prostřednictvím knihoven (díla nedostupná na trhu).
  3. Digitalizace – vytváření infrastruktur pro výzkum v oblasti digital humanities a zapojení českých knihoven.
  4. Centrální portál Knihovny.cz – perspektivy rozvoje tohoto celostátního systému
  5. Seznámení s projektem CENTRAL, jehož hlavním cílem je nabídnout knihovnám úplný katalogizační záznam novinek české beletrie a zlepšit kvalitu i rychlost sdílení záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR

Garant: PhDr. Vít Richter (Národní knihovna České republiky)

Spolugarant: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. (Národní knihovna České republiky)

Podrobný program sekce

Knihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti

Sekce představí knihovnu jako místo podporující vzdělávání svých uživatelů. A knihovníky jako ty, kteří iniciují proces učení, umožňují poznání nových témat a propojení formálního a neformálního vzdělávání. A to bez ohledu na to, o jakém typu knihovny hovoříme. Vzdělávací aktivity najdeme v malých obecních knihovnách, stejně jako v knihovnách krajských či univerzitních. I cílové skupiny, jimž jsou lekce, semináře, přednášky a další formáty vzdělávacích akcí určeny, jsou velmi rozmanité. Dalo by se říci, že v knihovně se můžeme vzdělávat doslova od batolecího až po seniorský věk. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku vybraných aktivit a projektů.

Garantky: Mgr. Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna Liberec), PhDr. Hana Landová, Ph.D. (Asociace knihoven vysokých škol ČR) a Mgr. Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem)

Podrobný program sekce

12. září

Milníky a pilíře

Téma závěrečného dne se soustředí na dva okruhy, které oba respektují skutečnost, že v roce 2019 české knihovny oslavují sto let od vydání tzv. Masarykova knihovnického zákona. Ponesou se v duchu úvahovém a inspirativním. Tematický den bude zakončen panelovou diskusí všech hostů s plénem.

hosté: Josef Jařab, Jaromír Kubíček, Andrew Lass, Martin Vopěnka, Michael Žantovský

BLOK I. MINULOST KNIHOVEN A CO S NÍ DNES?

9.00–9.30 Étos Masarykova zákona a klíčové momenty ve vývoji českého knihovnictví v posledních 100 letech

9.30–10.00 Mahenova anketa z roku 1928: Srovnání situace českého knihovnictví včera a dnes – a jak dál?

10.00–10.30 KDO HÝBE KNIŽNÍM TRHEM aneb: Místo knihoven ve složitém organismu knižní kultury

10.30–10.50 Přestávka

BLOK II. KNIHOVNY JAKO SOUČÁST SPOLEČNOSTI. A CO S NÍ A CO S NIMI?

10.50–11.20 Proces knižního přezbrojování Tereziánské zbrojnice.
Motto: J. A. Komenský: „Ze zbrojnic udělejme biblioték.“

11.20–11.50 Knihovny aneb Tři zlaté pravdy děda Vševěda

11.50–12.20 Knihovna jako svět a svět jako knihovna

12.20–13.00 Panelová diskuse

Garanti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (Moravská zemská knihovna) a RNDr. Tomáš Řehák (Městská knihovna v Praze)

Více informací zde

Informace o ubytování, stravování, podrobný program