České a německé knihovny spolupracují

Mezinárodní projekt Sdružení knihoven ČR a Bibliothek und Information Deutschland

Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR), zástupce českých knihoven a Bibliothek und Information Deutschland (BID), zastřešující organizace německých knihovnických spolků, budou v letech 2022 – 2025 spolupracovat na partnerském projektu. Jeho cílem je sblížit české a německé knihovnictví, usnadnit přenos praxe a know-how, propojovat jednotlivé knihovny, ale i knihovníky stážemi a studijními cestami.

Memorandum o spolupráci partnerských zemí
Konference Knihovny současnosti je jedinečnou příležitostí pro osvěžování a utužování stávajících kontaktů, a také pro budování kontaktů nových a navazování nové spolupráce. Také je to největší setkání zástupců českých knihoven. Proto bylo Memorandum podepsáno na 29. ročníku konference Knihovny současnosti v roce 2021. Vystoupila zde Dr. Sabine Homilius, prezidentka BID, která představila svou organizaci a německé knihovnictví a posléze s předsedou SDRUK ČR RNDr. Tomášem Řehákem za přítomnosti ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka memorandum podepsala.

SDRUK ČR v Memorandu formálně zastupuje všechny 4 profesní spolky a sdružení českého knihovnictví:

Reprezentujte české knihovnictví na Kongresu v Lipsku
První velkou příležitostí partnerství bude 8. Kongres německých knihoven v Lipsku, který proběhne 14. až 17. března 2022 (a navazuje na něj knižní veletrh). Zástupci českých knihoven jsou srdečně zváni, aby reprezentovali zajímavé projekty a trendy v českém knihovnictví. Právě byl spuštěn call for papershttps://www.bid-kongress-leipzig.de/index.php?id=13&L=1 s deadlinem 15. září.

Témata jsou blízká i našemu prostoru:
1. Libraries – free and open democratic spaces
2. The library as service provider: reaping strategic benefits from operational leeway
3. Staffing: corporate culture as a success factor
4. Living, learning, working: giving space and emphasising educational values
5. Content: dealing with content and data
6. Digitality: the interlacing of digital and analogue reality

Sdružení knihoven vám, v případě zájmu reprezentovat české knihovnictví při této speciální příležitosti, nabízí asistenci s registrací a s přípravou. Na zahraniční příspěvky je také možné zažádat BID o finanční podporu Memor