PR Akademie

PR knihovny v digitálním světě

Program je připravený pro seniornější účastníky, kteří umí základy PR práce a chtějí se posunout na další úroveň, tedy pracovat systematicky, nastavovat cíle komunikace a vyhodnocovat úspěšnost komunikačních aktivit.
Program bude zaměřen na on-line komunikační nástroje (sociální sítě, web, newsletter).

Program bude užitečný i pro začátečníky, pakliže budou ochotní si prostudovat vstupní materiály předem (videokurz, text).

Obsah

  • 6 témat
  • hodinová dotace celkem 20 h (vč. času pro vzájemné sdílení zkušeností mezi účastníky),
  • každý webinář 2,5 h,
  • 1–2 lektoři na každé téma,
  • pravidelný termín = pátek 9.30÷12.00; 2× pokračující webinář následující středu ve stejný čas,
  • začátek 3. 11. 2021, závěr po 6 týdnech → konec 10. 12. 2021,
  • předpokládá se aktivní účast; pokud se účastník z vážných důvodů nebude moci zúčastnit, bude
  • následně mít k dispozici neveřejný záznam,
  • uzavřená facebooková skupina pro vzájemnou podporu a konzultace

Co se naučíte?
– jak pracovat s médii a novináři, jak vybrat důležité sdělení, jak zaujmout své publikum
– jak tvořit obsah na sociální sítě, jak zaangažovat své podporovatele, jak vyhodnotit, co funguje,
– jak pracovat s grafikou, ať už jako zadavatel nebo poučený tvůrce,
– jak má vypadat dobrá fotografie, jak má znít zadání pro fotografa a jak si poradit s tím, co mám sám k dispozici,
– jak se píše dobrý text a jaké chyby naopak text odsuzují k nezájmu,
– jak se z toho všeho nezbláznit, čili jak stanovovat priority a jít za nimi, i když nám operativa přerůstá přes hlavu.

Jak to bude vypadat?
Vše probíhá v on-line prostředí (platforma Zoom), ale nebudou to jen frontální přednášky. Budeme spolu hodně mluvit, poslouchat se, vyměňovat si dobré nápady. Čekají nás samostatné práce a práce ve skupinách a dokonce (hrůza!) prezentace. Součástí každé lekce bude i “kafe”. Uvaří se ho sice každý sám, ale pít ho budeme společně. A budeme se bavit o tom, co nás v probíraném tématu nejvíc pálí.

Kdy: 3. 11., 5. 11., 12. 11., 19. 11, 26. 11., 3. 12., 8. 12., 10. 12. v čase 9.30 – 12 hodin.

Cena:
4 100 Kč + DPH (4 961 Kč) / účastník – Early Bird cena do 31. 7. 2021
5 500 Kč + DPH (6 655 Kč) / účastník – standardní cena po 31. 7. 2021

REGISTRACE

Podrobný program