Slovník českých knihovníků

Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Databáze je vytvářena ve spolupráci Národní knihovny ČR, krajských knihoven a vybraných odborných knihoven, které projevily o spolupráci zájem. Vznikla jako kooperační projekt v r. 2007 pod záštitou Sdružení knihoven ČR.

V srpnu 2014 byla data předána do Národní knihovny ČR s cílem zabezpečit další rozvoj Slovníku ve standardním knihovním systému s možností centrální správy. Garantem zpracování Slovníku se stal Knihovnický institut, který organizačně zajišťuje spolupráci s příslušnými knihovnami a koordinuje další postup rozvoje databáze.

K 1. 1. 2020 obsahoval Slovník přes 1100 záznamů – hesel osobností českého knihovnictví, částečně převzatých z původního systému SDRUKu.