Medaile Z. V. Tobolky

uděluje Sdružení knihoven České Republiky a Nadace knihoven za celoživotní práci a za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví