Medaile Zdeňka Václava Tobolky

Podmínky ocenění a podklady pro nominaci

Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

– za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví – 3 medaile

Uděluje se osobám, jejichž činnost představuje významný přínos pro rozvoj knihovnické práce v oblasti kulturní, vzdělávací a komunitní role knihoven, a má dopad, který překračuje význam regionu. (nadstandardní aktivity, realizace mimořádných nebo výjimečných činností, projektů v oblasti knihovnictví v průběhu posledních několika let, podíl na modelování knihovnických trendů a jejich zavádění do praxe)

– za celoživotní práci v českém knihovnictví – 1 medaile

Ocenění se uděluje za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji českého knihovnictví.

Právo podávat návrhy na ocenění mají členové SDRUK. Nejste-li zástupce členské knihovny, můžete nominaci podat prostřednictvím vaší krajské knihovny. Doručené návrhy posoudí komise zvolená Radou SDRUK. Je samozřejmě možné navrhnout osobnosti z knihoven a institucí mimo SDRUK.

Návrhy zasílejte prostřednictvím formulářů níže e-mailem (postačí sken) na adresu tobolka@sdruk.cz nebo fyzicky na adresu Sdružení knihoven ČR do 31. května 2024.

DOKUMENTY