Otevíráme nominace na „Tobolkovy Medaile”

Sdružení knihoven ČR hledá inspirativní osobnosti českého knihovnictví, kteří svým nadšením, erudicí a ochotou sdílet posouvají služby knihoven dál na vyšší úroveň. V rovině inovací služeb, v rovině celoživotních úspěchů a trpělivé práce, v rovině badatelské, v rovině legislativní i technologické. Hledáme ženy a muže, kteří jsou pro ostatní inspirací a podporou.

Ocenění reflektuje aktuální úspěšné projekty či neotřelé nápady, které posouvají či mění náš obor. Udělování Medailí není soutěž. Naopak, jeho smyslem je každý rok zamířit kužel světla a zaostřit náš zrak na kolegy, kterým se něco mimořádného daří, jsou inspirací a povzbuzením pro práci nás ostatních. Díky tomu mohou každoročně zazářit tři osobnosti za svůj výjimečný výkon v daném roce – bez ohledu na věk či pozici. A pomyslná zlatá medaile je oceněním za celoživotní práci a nepsaným uvedením jejího nositele do síně slávy knihovnictví v naší zemi.

Kdo z vašich kolegyň a kolegů by měl letos vstoupit do záře reflektorů? Pošlete nám její či jeho nominaci! Předání cen proběhne na prestižní knihovnické konferenci Knihovny současnosti.

Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích. 

Za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví

Uděluje se  pracovníkům knihoven, jejichž činnost představuje významný přínos pro rozvoj knihovnické práce v oblasti kulturní, vzdělávací a komunitní role knihoven, a má dopad, který překračuje význam regionu.

Za celoživotní práci v českém knihovnictví

Za celoživotní nebo významný a dlouholetý podíl na rozvoji českého knihovnictví.

Nominace

Nominace můžete zasílat na e-mail tobolka@sdruk.cz nebo na adresu Sdružení knihoven ČR do 31. května 2024 (stačí sken). Došlé nominace posoudí odborná komise složená ze zástupců Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven.
Více informací a nominační formuláře zde.

Příběh Medaile

Medaile Zdeňka Václava Tobolky uděluje Sdružení knihoven ČR od roku 2000. Od té doby bylo předáno 144 medailí, jejichž nositelé vytvářejí pestrobarevnou mozaiku našeho oboru a jeho klíčových počinů. Za každou z nich je kus náročné práce a velká spousta inspirace.

Držitelé a držitelky jsou významné osobnosti současného českého knihovnictví jako například Vít Richter z Národní knihovny, Štěpánka Běhalová z Knihovny Muzea Jindřichohradecka, ředitel zlínské krajské knihovny Jan Kaňka, nebo Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze a čerstvě zvolený člen Rady České televize. K nejmladším držitelům se řadí Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze, který do knihovnictví přivádí vždy něco nového a neokoukaného.

Iniciátorem nápadu udělování medailí byl doc. Jaromír Kubíček. Podle jeho slov genezi vzniku medaile popsala Jiřina Kádnerová ve své knize Mezníky bibliografie. “Když jsem s ní a Marií Nádvorníkovou byl v září 1999 v Košicích na bibliografickém kolokviu, dostali jsme Riznerovu medaili za vklad do česko-slovenské bibliografické spolupráce. To nás v autě na zpáteční cestě z Košic inspirovalo a rozhodli jsme se pro medaili Tobolkovu,” řekl doc. Kubíček. Návrh zhotovil medailér Michal Vitanovský a v září 2000 na konferenci Knihovny současnosti se udělovaly poprvé. Ocenění je pojmenováno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874–1951), kterého zná knihovnická veřejnost jako jako zakladatele Státní knihovnické školy, člověka, který prosadil knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově.