Zpětná vazba pro růst týmů

Workshop pro ředitele a ředitelky městských knihoven 

Organizuje: Sdružení knihoven
lektorka: Petra Frühbauerová, Eva Staněk
termín: 29. 6. – 1. 7. 2022
místo: Centrum ekologických aktivit Sluňákov
Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou

Pro koho: pro ředitele a ředitelky městských knihoven, nejlépe o velikosti 10-30 zaměstnanců, kapacita max 25 účastníků, přednost mají členové SDRUK.

Lektorovaný workshop zaměřený na porozumění zpětné vazbě jako společnému zkoumání, které umožňuje růst osobní i týmu. Součástí programu bude pracovní setkání ředitelů městských knihoven a jednání sekce MěK.

Lektorka

Petra Frühbauerová, NaZemi
Jako facilitátorka, lektorka a jako člověk zejména se zajímá o vztahy, které utváříme – jakým způsobem se v nich nakládá s mocí, jak se vzdělává a pracuje, jak se řeší konflikty. Věří, že právě porozumění tomu může pomoci řešit problémy každodenní i celospolečenské. Její vášní je podporovat týmy, které usilují o sebeřízení či různé formy horizontálního fungování, abychom se ve společnosti učili být míň poslušní a místo toho být víc spolu jako lidi a přijímat svobodu a zodpovědnost dělat smysluplné věci.

Cíl

 • Porozumět zpětné vazbě jako společnému zkoumání, které umožňuje růst osobní i týmu.
 • Posílit dovednosti pro poskytování zpětné vazby – jazyk pocitů a potřeb a popisný jazyk.
 • Trénovat – poskytnout si zpětnou vazbu na situace lehčího charakteru.

Co si ze semináře odnesete?

 • Prohloubení dovedností v oblasti poskytování a přijímání zpětné vazby.
 • Pochopení principů zpětné vazby a jejich přínos do fungování týmu.
 • Budete si umět navrhnout kroky, které umožní zabudovat opatření či systémy pro poskytování zpětné vazby do fungování pracovních týmů.

Forma

 • živé setkání v podobě workshopu s praktickým nácvikem,
 • práce na společných tématech v návaznosti na strategický workshop v Plzni,
 • zážitkový pobyt v galerii přírody

Program

středa 29. června

 • do 13 hodin příjezd do Olomouce, bude zajištěn společný odvoz do Sluňákova
 • 14 hodin ubytování, příprava
 • 14.30–18.00 pomáháme si ve strategii, definování možností
 • 19.00 večeře, společný večerní program

čtvrtek 30. června

 • 9.00–12.30, 13.30–16.00 hlavní vzdělávací část
 • 17.00–19.00 prohlídka ekologického centra, zahrady a Galerie přírody
 • 19.00 večeře, společný večerní program

pátek 1. července

 • 9.00–12.00 závěrečné sdílení, zpětná vazba, organizační záležitosti sekce

Ubytování a strava

Ubytování a strava jsou zajištěny přímo v centru Sluňákov. Prosíme proto, abyste do → tabulky vepsali, s kým chcete být ubytování a jakou preferujete stravu.
Cena za ubytování a stravu vám bude fakturována s účastnickým poplatkem.
(Pokoj se sociálním zařízením 500 Kč/osoba/noc, pokoj se společným sociálním zařízením, patrové postele 300 Kč/osoba/noc, strava plná penze 340 Kč.)

Cena

 • 500 Kč účastnický poplatek za workshop (obsahuje: lektorné, materiály na workshopy)
 • ubytování a strava dle zvolené varianty a rozsahu, max. 1 550 Kč
 • cestovné si hradí účastníci individuálně

Přihlašování

Něco málo k místu konání…
Sluňákov je centrum environmentální výchovy založené statutárním městem Olomouc v listopadu 2006. Sídlem je nízkoenergetický dům v Horce nad Moravou. Název organizace je odvozen od označení celistvých křemenců – sluňáků.
Sluňákov se snaží nabízet prožitky, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i sobě samému. Společně s lidmi hledá cestu k vnímání zázraku a tajemství života. Sluňákov umožňuje setkávání lidí ke společné poradě o odpovědném vztahu člověka k přírodě, v přátelském a tvůrčím prostředí.
Stavba vzešla z ateliéru Projektil, který je také autorem stavby Národní technické knihovny nebo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.