XXIII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov

Kysucká knižnica v Čadci, 3. – 5. 10. 2021

V rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti usporiada Slovenská asociácia knižníc, Sdružení knihoven ČR – Sekce SDRUK pro bibliografii a Kysucká knižnica v Čadci.

Výzva k přihlášení příspěvků Kolokvium 2021.