Uncategorized

Online užití ukázek z knih

Sdružení knihoven ČR uzavřelo s některými nakladateli dohodu o spolupráci, na základě které jsou knihovny oprávněny užít úryvky z děl, a to i v takových případech, na

Číst více ⇀

Podrobný program

Strategické plánování komunikace, strategický výhled [2× 2,5 h – pátek + následujícístředa]: úvod kurzu, vize knihovny a strategický plán, plánování komunikace, příklady dobré praxe, příprava

Číst více ⇀