10 podzimních online kurzů pro knihovníky od KISK FF MU

KISK FF MU otevírá 10 podzimních online kurzů pro knihovníky (účast je zdarma).

Další informace a registrace na jednotlivé kurzy -> https://kisk.phil.muni.cz/kisk4libfuture.

10 kurzů = 10 technologií a trendů // Rádi bychom společně hledali cesty, jak s nimi pracovat, učit (se), nabízet služby, propojovat lidi a budovat komunity. // Vyberte si, co Vás zajímá.

Zdarma // Nenáročně na váš čas // Pro všechny bez ohledu na typ knihovny a pokročilost // Zcela online (dvě online setkání, přístup k e-learningovému kurzu) // Známé i nové neoborové tváře a zajímavý hosté.

Nyní jsou vypsány tyto online kurzy:

  • Digitální kompetence jako nástroj intelektuální svobody a aktivního občanství
    Online tutoring pro knihovníky: provázení prací s informacemi, učením a digitální kreativitou (začal už 12.10.!)
  • Knihovny a vzdělávání na dálku: možnosti ve formálním, neformálním, zájmovém i celoživotním vzdělávání (začal už 15.10.!)
  • Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) v knihovnách
  • Metody kritického myšlení v online prostředí
  • Grafy a vizualizace dat pro knihovníky
  • Datová gramotnost pro knihovníky
  • Otevřená dílna v knihovně: podpora kreativity, digitálních kompetencí a komunity