Reginální funkce knihoven

Blíží se celostátní konference věnovaná reginálním funkcím knihoven, která se koná v Pardubicích v Domě hudby ve dnech 22. – 23. listopadu.

REGISTRACE ZDE

Hlásit se můžete do 10. listopadu. Účastnický poplatek na celou akci 600 Kč, na jeden den pak 300 Kč. Po akci vám bude zaslána faktura.

A na co se můžete těšit v programu?

Současnost Regionálních funkcí
První blok semináře se bude věnovat tématům současnosti regionálních funkcí knihoven. Přední odborníci, včetně PhDr. Marie Šedé z Národní knihovny ČR a Mgr. Radomíry Kodetové z Krajské knihovny v Pardubicích, nám představí, co znamená „Regionální funkce“ a jakým způsobem knihovny komunikují s místními obcemi. Dozvíme se také o specifikách regionálních funkcí v různých krajích.

Technologie v knihovnách
Druhý blok se zaměří na technologické inovace v knihovnách. Mgr. Eva Cerniňáková nám představí možnosti bezhotovostních plateb v menších knihovnách pomocí služby Trisbee. Ing. Petr Koubský nás seznámí s tím, jaký vliv má umělá inteligence na knihovnickou práci a deník N. Jana Olejníková nám ukáže, jakým způsobem lze získávat softwarové dary prostřednictvím programu TechSoup.

Vzdělávání
Poslední blok se bude věnovat tématům vzdělávání. Mgr. Blanka Skučková nám představí Národní plán obnovy, Mgr. Ondřej Hudeček a Mgr. Lenka Hanzlíková budou hovořit o mediálním vzdělávání a Ing. Milan Dedera z NIPOS nás seznámí s benchmarkingem v novém – co dál s knihovnickou a resortní statistikou.

KOMPLETNÍ PROGRAM

Akci pořádá Sdružení knihoven ČR a Knihovnický institut při Národní knihovně ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.

ZA PODPORY