Jednání sekce pro služby

Dne 11. května se uskuteční jednání Sekce pro služby, a to online.

Program:

  • Úvod – I. Kareš
  • Díla nedostupná na trhu (DNNT) – V. Richter , NK ČR
  • Zpřístupnění DNNT na terminálech v knihovnách – Z. Vozár, NK ČR
  • DDNT a jejich implementace do knihovního katalogu – J. Nechvátal, JVK ČB
  • Knihovna a její aktivity v době koronavirové 1: MěK  Písek – R. Dub, MěK Písek
  • Různé

Začínáme v 10:00.

Pro více informací kontaktujte Zuzanu Hájkovou (hajkova@cbvk.cz). Sekce je otevřená pro všechny zájemce o členství.