Rada SDRUK

Rada je volena Valnou hromadou, tvoří ji zástupci členů sdružení. Radě náleží vedení veškeré činnosti sdružení.

Termíny jednání Rady SDRUK pro rok 2020

  • 28. – 29. 1., Moravská zemská knihovna v Brně
  • 24. 4. – online
  • 30. 4. – online
  • 15. 5. – online
  • 25. 5. – online
  • 8. 6. – online

Termín jednání Valné hromady SDRUK pro rok 2020

  • 15. 10. – Městská knihovna v Praze