Rada SDRUK

Rada je volena Valnou hromadou, tvoří ji zástupci členů sdružení. Radě náleží vedení veškeré činnosti sdružení.

2022 – 2026

Pro toto volební období má Rada Sdružení knihoven ČR 12 členů. Rada byla zvolena 6. dubna 2022.

 • Mgr. Marta Bauerová, Městská knihovna ve Svitavách
 • Mgr. Daniel Bechný, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 • Mgr. Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 • Ing. Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích
 • prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D, Moravská zemská knihovna v Brně
 • Mgr. Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny
 • Mgr. Jana Linhartová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • PhDr. Dana Petrýdesová, Krajská věděcká knihovna v Liberci
 • RNDr. Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze (předseda Rady)
 • Mgr. Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (místopředsedkyně Rady)
 • Mgr. Marek Uhlíř, Městská knihovna Břeclav
 • Mgr. Martina Wolna, Knihovna Třinec (tajemnice)

2018 – 2022

 • Mgr. Daniel Bechný
 • Mgr. Ivo Kareš
 • Ing. Radomíra Kodetová
 • Mgr. Blanka Konvalinková
 • prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D
 • PhDr. Hana Landová, PhD
 • Mgr. Eva Staněk
 • RNDr. Tomáš Řehák (předseda Rady)
 • Mgr. Eva Svobodová
 • Mgr. Martina Wolna

Termíny jednání Rady SDRUK pro rok 2022

 • 6. 1. – online
 • 1. 3. – online
 • 5. 4. – KNAV
 • 14. 6.
 • 30. 8.
 • 4. 10.
 • 6. 12.

Termín jednání Valné hromady SDRUK pro rok 2022

 • 6. dubna – KNAV