31 března, 2020

Medaile Z. V. Tobolky

Medaile nese jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874-1951), kterého zná knihovnická veřejnost jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale také jako zakladatele Státní knihovnické školy

Číst více ⇀

2019

V roce 2019 byli medailí Z. V. Tobolky oceněni: Bc. Martin Čadra, Knihovna Třinec, vedoucí služeb pro dospělé JUDr. Tereza Danielisová, Městská knihovna v Praze, právní oddělení

Číst více ⇀

Předsednictvo SDRUK

Statutárním orgánem sdružení je předseda Rady sdružení, který zastupuje Sdružení navenek. Předsedu si ze svého středu volí Rada sdružení. Předseda je zastupován místopředsedou, činnost volených

Číst více ⇀

Rada SDRUK

Rada je volena Valnou hromadou, tvoří ji zástupci členů sdružení. Radě náleží vedení veškeré činnosti sdružení. Mgr. Daniel Bechný, bechny.daniel@svkpk.cz Mgr. Ivo Kareš, kares@cbvk.cz Bc. Radomíra Kodetová, r.kodetova@knihovna-pardubice.cz

Číst více ⇀

Členové Sdružení knihoven ČR

Sdružení knihoven ČR má momentálně 60 členů. Instituce kontakt Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ochrana@arup.cas.cz Česká zemědělská univerzita, Knihovna ČZÚ hanalandova@lib.czu.cz Historický ústav AV

Číst více ⇀

Revizní komise SDRUK

Revizní komise sleduje plnění usnesení rady sdružení a dohlíží na správnost hospodaření s prostředky a na to, aby se používaly v souladu s účelem a

Číst více ⇀