Revizní komise SDRUK

Revizní komise sleduje plnění usnesení rady sdružení a dohlíží na správnost hospodaření s prostředky a na to, aby se používaly v souladu s účelem a předmětem činnosti Sdružení a příslušnými právními předpisy.

Každým rokem vypracovává revizní zprávu, která je součástí Ročenky SDRUK.