Předsednictvo SDRUK

Statutárním orgánem sdružení je předseda Rady sdružení, který zastupuje Sdružení navenek. Předsedu si ze svého středu volí Rada sdružení. Předseda je zastupován místopředsedou, činnost volených orgánů koordinuje tajemník sdružení.

RNDr. Tomáš Řehák (předseda), reditel@mlp.cz
Mgr. Eva Svobodová (místopředsedkyně), eva.svobodova@svkhk.cz
Mgr. Martina Wolna (tajemnice), reditelka@knihovnatrinec.cz

Předsednictvo SDRUK – historie:
PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., předseda v letech 1993-2009
Ing. Hana Študentová, předsedkyně v roce 2009
Ing. Lea Prchalová, předsedkyně v letech 2010 – 2015

PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., místopředsedkyně v letech 1993-2002
PhDr. Jaroslav Vyčichlo, místopředseda v letech 1993-2008
Ing. Aleš Brožek, místopředseda v letech 2002-2006
Ing. Lea Prchalová, místopředsedkyně v roce 2009
Mgr. Eva Svobodová, místopředsedkyně od roku 2010

PhDr. Květa Cempírková, tajemnice v letech 1993-2006
Ing. Aleš Brožek, tajemník od roku 2007 – 2018