Akviziční seminář 2021

Další ročník Akvizičního semináře, který pořádá Sekce pro akvizici SDRUK, se koná opět v Havlíčkově Brodě, kde je spojen s 31. Podzimním knižním veletrhem.

Seminář se uskuteční ve dnech 14. – 15. 10. 2021

čas: od 11:00 do 16:00 (registrace 14. 10. od 10:30)

místo: Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, NOVÁ BUDOVA, Žižkova 4344

vložné: 100,- Kč (hradí se na místě při registraci)

Program 14.10.:

11:00 zahájení semináře:
Jitka Hladíková, Krajská knihovna Vysočiny
Markéta Hejkalová, Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
Daniel Bechný, SVK PK

11:10 Vojtěch Vojtíšek (MKP) – Aktuální projekty v Městské knihovně v Praze
Příspěvek shrne aktuální výsledky několika dlouhodobých projektů vedených týmy v Městské knihovně v Praze a partnerů zaměřených na vydávání e-knih, výpočet návratnosti investice veřejných prostředků ve veřejných knihovnách a výzkumu nových webových formátů e-knih. Seznámíme se také s cíli a stavem věcí v projektu Central, zaměřeném na sdílenou katalogizaci beletrie pro knihovny v České republice.

11:30 Zuzana Kopencová, Ladislav Lukavský (MKP) – Akvizice beletrie pro projekt Central
Již třetím rokem Městská knihovna v Praze katalogizuje novinky beletrie pro české knihovny. Jedná se o centrální službu, která je založená na rychlém získávání titulů beletrie a jejich katalogizaci. Úvodní část příspěvku Zuzany Kopencové bude věnovaná informacím o vlastním projektu. Jak akvírování probíhá a jaká jsou úskalí včasného získávání titulů přiblíží hlavní akvizitér Ladislav Lukavský.

11:50 Karolína Košťálová (NK ČR) – Co nás přinese služba DNNT
Přehled současného stavu zpřístupnění děl nedostupných na trhu a diskuse o tom, jak nová služba může ovlivnit služby knihoven a doplňování informačních zdrojů.

12:10 Daniel Podhradský (Dauphin, Cech nakladatelů) – Diogenes s lucernou v pravé poledne hledá knihu
Proč je krásná literatura krásná a proč stoj za to ji číst.
Místo krásné literatury na českém knižním trhu.
Proč má mít krásná literatura to nejkrásnější místo v každé krásné knihovně.
Jaká je role malých nakladatelů ve vydávání krásné literatury
Diskuze – jak může a měl by SČKN a Cech nakladatelů podpořit knihovníky v akvizicích
Společný postup knihoven a profesních nakladatelských organisací k diskusi s MK – teze MK vydává nemalé částky na vydávání krásné literatury, tato se pak nakrásně nedostane ani do knihkupectví a ani do knihoven. Pojďme to dělat lépe a řekněme si jak.

12:30 – 13:30 oběd

13:30 Michal Hoftich, Monika Horáková (Knihovna PedF UK) – E-shop na vyřazenou literaturu
V knihovně PedF UK zásadně redukujeme fond (dosáhli jsme maximálních prostorových limitů). Vyřazujeme stovky knih měsíčně. Původně jsme zveřejňovali nabídkové seznamy na webu, to však nebylo udržitelné. Objednávky se křížily a narůstalo množství individuální komunikace. Vytvořili jsme proto pomocí SW na tvorbu e-shopů Woocommerce objednávkový systém na vyřazenou literaturu. Tím jsme výrazně snížili časovou náročnost vyřizování objednávek.

13:50 Linda Jansová (NK ČR) – Zdroje pro vzdělávání knihovníků akvizitérů
V příspěvku budou představeny zdroje, které lze využít pro vzdělávání knihovníků akvizitérů. Důraz bude kladen na portál Studijní pomůcky pro knihovníky (https://studujte.nkp.cz/), který provozuje Knihovnický institut Národní knihovny ČR, na zdroje dostupné v Knihovně knihovnické literatury (https://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury) a vybrané zahraniční zdroje (především anglosaské provenience).

14:10 Martina Košanová (SVK PK) – Podpora místních vydavatelů, lokálních autorů a děl z pohledu SDG´s
Jak to má vaše knihovna s akvizičním plánem, má nějaký? Je v něm zahrnuta podpora místních vydavatelů, lokálních autorů a děl? Tím se zabýval workshop v rámci celoročního vzdělávacího cyklu Udržitelnost v knihovnách, s jehož výsledky se v referátu seznámíte.

14:30 Lucie Königsmarková (Knihovna gender Studies) – Knihovna Jiřiny Šiklové a archiv nahrávek Paměť žen
Knihovna gender Studies vznikla v roce 1991 ze soukromých sbírek Jiřiny Šiklové přímo v jejím bytě. Původní fond knihovny vznikal především ze zahraničních darů ženských organizací, univerzit a soukromých osob a částečně si určitý komunitní ráz budování fondu udržela dodnes. Stejným způsobem jsme například získali i výjimečné dokumenty z pozůstalosti Elišky Krásnohorské, Marie Calmy Veselé, MUDr. Anny Honzákové a dalších představitelek českého ženského hnutí. Součástí fondu jsou nejen tyto výjimečné historické sbírky, ale také unikátní soubor nahrávek rozhovorů pamětnic válečného a poválečného Československa, který již po mnoho let vzniká v rámci orálně-historického projektu Paměť žen (nový web připravujeme). Nahrávky začaly vznikat v 90. letech a stále přibývají.

14:50 Veronika Benešová Hudečková (Knihex) – Bibliodiverzita na českém knižním trhu
Možné přínosy spolupráce s malými nakladateli pro knihovny, bibliodiverzitu, kterou nezávislé subjekty přináší do českého knižního prostředí, a připravovaný e-katalog sdružující nabídku malých českých nakladatelů představí jedna ze zakladatelek platformy Knihex Veronika Benešová Hudečková.

15:10 Roman Lesny (Aligier) – Mikronakladatelé – koření knižního trhu
Nejsou vidět, nejsou slyšet, nevracejí se jim vložené investice. Přesto se znovu a znovu objevují a zase mizí. Co je motivuje a proč by neměli unikat zájmu knihoven? Majitel nakladatelství ALIGIER, které vydalo velmi úspěšné tituly jako Start-up nation a Budiž voda, pohovoří o tom, proč tyto knihy ve Vaší knihovně Vaši čtenáři nejspíše nenajdou.

15:30 Martin Žížala (NK ČR) – e-Deposit: vývoj a stav elektronického PV
Příspěvek shrnuje historický vývoj a aktuální stav v oblasti elektronického povinného výtisku. Popisuje legislativní, technologické a knihovnické aspekty tvorby e-Depositu – systému pro příjem, zpracování a dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.

15:50 – 16:00 Diskuze, závěr
(změny programu vyhrazeny)

Doprovodný program:

14. 10.: od 20:00 hodin – Listování: Zuzana Dostálová – Soběstačný

Program 15.10.:

Podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod, 15. a 16. října 2021 (https://www.hejkal.cz/veletrh/)

Pokyny pořadatele:

Akce bude probíhat dle aktuálních protiepidemických opatření, které jsou v platnosti od 30. září 2021.
V prostorách KK Vysočiny je nutné se pohybovat pouze s respirátorem, pokud nesplňujete některou z výjimek daných platným opatřením MZČR (například při přednášce).

Přihlašování uzavřeno. Kontaktujte případně (bechny.daniel@svkpk.cz)

Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.

Parkování je možné v parkovacím domě vedle knihovny – 1.a 2. hodina zdarma, následující 10 Kč/hodina nebo na parkovací ploše pod knihovnou 2 Kč/hodina. Platí v po-pá od 7.00 do 17.00 hodin, so 8.00-12.00 hodin.

Informace k semináři: Mgr. Daniel Bechný (bechny.daniel@svkpk.cz), předseda sekce.

Sekce pro akvizici je otevřena pro všechny zájemce, chcete-li se zapojit, neváhejte kontaktovat předsedu.