Bojíte se? Zvládneme to!

Garantky: Dagmar Kučerová (Městská knihovna Louny) a Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

Sebevědomý a kreativní učící knihovník v roli průvodce světem reality i fantazie v síti českých knihoven je základem pro vzdělanou občanskou společnost.

13.40 – 15.10

 • Úvodní slovo – Kateřina Valachová

Pohled bývalé ministryně školství na vzdělávací roli knihoven ve 21. století a jejich nezbytnost pro českou společnost. Je nutná spolupráce s dalšími resorty a aktéry působícími v oblasti celoživotního vzdělávání? Budou knihovny univerzitami 2. věku? Jak jejich vzdělávací roli může využít státní správa? Na tyto a další otázky vám odpoví v odpoledním bloku i další přednášející. 

 • Příležitost knihoven při vzdělávání dětí se SVPJana Zapletalová

Zařazení sítě knihoven do školské legislativy není nemožné. Spoluautorka vyhlášky č. 27/2016 pohovoří o tom, co by tato legislativní změna přinesla knihovnám i školám. 

 • Nové možnosti čerpání finančních prostředků se otevírají pro knihovny? Zástupce MŠMT. 
 • Spolupráce knihoven s NPI nejen v projektu  SYPOZástupce NPI ČR.
 • Diskuze
 • Komerční přednáška

15.10 – 15.30 přestávka

15.30 –  17.00

 • Projekt “PASažéři v knihovně”Martina Brhelová

Společné aktivity dětí s poruchou Autistického spektra, jejich rodičů a knihovníků. 

 • Projekt “Badatelská hnízda v knihovnách”Dana Hádková

Vzdělávání nadaných dětí v knihovnách. 

 • Příklad dobré spolupráce mezi VŠ pedagogickými, VŠ oborovými (KISK) a  knihovnami (společenství praxe obou světů) – Pavlína Mazáčová

Konkrétní příklady z praxe.

 • Představení možností spolupráce knihoven v oblasti celoživotního učení s Czechitas – Ondřej Čejka
 • Diskuze