CovidCON 2022

Sdružení knihoven ČR připravilo druhý ročník konference CovidCON, na které se společně se podíváme na to, jak se (snad) odcházející pandemie odrážela ve fungování knihoven ze tří pohledů. Budeme diskutovat a sdílet, jak se proměňuje využívanost knihoven, jak se mění služby, které poskytujeme, a jak se pandemie odrázila na interních vztazích.

Kdy: 1. dubna 2022, 9:00 – 16:30

Kde: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Malý sál

Účastnický poplatek: 250 Kč

Přihláška je závazná, na jejím základě vám bude po akci vystavena faktura. Přihlášku je možné bezplatně stornovat do 21. března 2022. Později budeme účtovat plnou výši účastnického poplatku. Storno můžete provést oznámením na e-mail sdruk@sdruk.cz.

REGISTRACE ZDE

Program

Služby, které Covid přinesl, či vzal (9:00 – 12:10, s pauzou)

9:00 – 9:10 – Zahájení a úvaha nad změnou a proměnou (H. Landová, M. Wolna, D. Bechný, T. Řehák)
9:10 – 9:40 – COVID aneb Cesta tam a zase zpátky

Miloslav Linc, Městská knihovna v Praze a Jan Černecký, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Neustálé měnění pravidel a online, grafiky, vznik nových projektů a rozvoj menších i větších online akcí. Něco fungovalo a něco naopak skončilo fiaskem. Něco přetrvalo a něco se ihned s rozvolněním vrátilo do starých „dobrých“ kolejí. Příspěvek představí, jak se se všemi těmito změnami a inovacemi popasovaly Městská knihovna v Praze a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem.

9:40 – 9:50 – Hrajeme si ve městě 

Petra Landmannová, Knihovna města Hradce Králové
Během četných zákazů a omezení v době covidové se kromě online akcí rozšířila i popularita různých městských her. Povíme si jakou podobu na sebe můžou takové hry vzít, jakým způsobem a pomocí jakých nástrojů je připravovat a jaký mají úspěch u návštěvníků knihovny i širší veřejnosti.
 

9:50 – 10:10 – Proměna světa a její vliv na stanování cílů v organizacích

Radka Maňáková, Team Test

Významně se mění technologicko-společenské podmínky ve kterých existují naše organizace.Bez porozumění tomu, co ta změna skutečně znamená, jsme ohroženi tím, že naše činnost přestává být smysluplná a postrádá přidanou hodnotu, pro kterou byly organizace vytvořeny.Jak stanovovat smysluplné cíle pro naše organizace ve VUCA světě? Zkusíme alespoň kousek inspirace na toto téma ve 20ti minutách.

10:10 – 10:30 – The Best of Lockdowns aneb co si nechat na památku?

Hana Landová, Asociace knihoven vysokých škol & Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozestupy. Výdejní okénka. Prořídlá studijní místa. Respirátory. Jsou věci, u kterých se těšíme, že zmizí a snad se nikdy nevrátí. V době lockdownů a poté i dalších protiepidemických opatření se ve vysokoškolských knihovnách ale dělo i mnoho věcí, které bychom si chtěli (a nejspíš i měli) ponechat. Je možné pojmenovat změny, ke kterým v našich knihovnách došlo? A proměnilo se uvažování studentů, pedagogů nebo knihovníků? Nad tím vším se spolu zkusíme zamyslet.

10:30 – 10:40 – Diskuze
10:40 – 11:00 – Coffeebreak


11:00 – 11:15 – Zásilka je tady

Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Služba Zásilka je velmi jednoduchá – posíláme knihy čtenářům poštou. Z cenových a logistických důvodů k tomu využíváme Zásilkovnu. Jde o službu pro registrované čtenáře, mj. umožňujeme i úplnou vzdálenou registraci via validované mojeID. Služba vznikla v lockdownu, nicméně zachováváme ji jako možnost nadále a následovaly nás další knihovny. Přestože jde o takhle jednoduchou věc, musel přijít C-19, abychom udělali určitý mentální posun a zjistili, že našim uživatelům důvěřujeme…
11:15 – 11:30 – Knihoboxy
Milada Danyiová, Městská knihovna Most a Jarmila Poupová a Karel Viták, Městská knihovna Klatovy Dvě knihovny a dva přístupy ke službě knihoboxů, tedy samoobslužného půjčování v době zavřené knihovny.
11:30 – 11:45 – Onlajny bez lajny
Kolektiv Městské knihovny Třinec
Krátké video, jaké online aktivity a služby poskytovala třinecká knihovna.
11:45 – 11:55 – Haló, proč je koček málo?
Daniel Bechný, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Lucie Pospíchalová, Městská knihovna v Praze
Jak získat ověřenou registraci čtenáře a neporušit žádné opatření? V SVK PK jsme zvolili telefonickou registraci. Příspěvek sdělí proč a s jakým výsledkem. V MKP registrujeme čtenáře v Zoomu. Jak se osvědčila tato varianta online registrace?
11:55 – 12:10 – Diskuze

Změnil Covid využívanost knihoven? (12:10 – 13:00)

12:10 – 12:30 – Jak jsme na tom? Aktuální statistiky z knihoven 

Veronika Hyblerová Trachtová, Městská knihovna v Praze

Příspěvek představí výsledky z aktuálního podzimního dotazníku, kterým zjišťujeme, nakolik se změnil od roku 2019 parametr návštěvnosti knihoven a jak se knihovnám daří adaptovat se na pandemickou situaci nabídkou služeb.

12:30 – 12:45 – Co budeme dělat dál a na co jsme (ne)zapomněli
Zdenka Andree, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

V době loňského jarního lockdownu začala SVK v Ústí n. L. pracovat na nové strategii. Odráží ale její výsledná podoba zkušenosti z pandemie? Změnila všechna ta opatření a omezení naše představy o směřování knihovny? Příspěvek přiblíží také samotný proces tvorby, jak úspěšná či neúspěšná byla snaha zapojit co nejvíce lidí, jaké metody spolupráce jsme vyzkoušeli.
 
Oběd (13:00 – 14:00) 
Jak se covid propsal do interních vztahů a týmů (14:00 – 15:30)

14:00 – 14:20 – Představení výsledků výzkumného projektu: Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace

Marek Prokůpek, Vysoká škola ekonomická

Hlavním cílem projektu reagující na krizi spojenou s pandemií COVID-19 je mapování dopadu pandemie na profesionální umění a zvýšení odolnosti subjektů z této oblasti na možné krize. Projekt identifikuje dlouhodobé dopady probíhající krize na oblast profesionálního umění na základě kvantitativního výzkumu.

14:20 – 14:40 – Interní komunikace MKP v čase covidu

Josef Bolek, Městská knihovna v Praze

Téma svého příspěvku chci zaměřit na interní komunikaci a z ní vyplývající vztahy. Jak probíhá debata uvnitř organizace a překážky které nám Covid postavil do cesty.

14:40 – 15:00 – Výzvy, které covid přinesl do vztahů na pracovišti 

Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích

Pojednání o tom, jak se, někdy i těžce, odrazilo uzavření knihovny v následném návratu do pracovního procesu,  a jak se změnilo u některých zaměstnanců chápání jejich rolí… aneb co život dal a někdy zase vzal.

15:00 – 15:20 – Hvězdný tým

Jakub Rozehnal, Planetárium Praha

15:20 – 15:30 – Krize v ráji

Martina Wolna, Knihovna Třinec

Jak jsme propouštěli, komunikovali, dělali spoustu chyb, jaké šrámy na duši, ale i poučení si poneseme do budoucích let.

15:30 – 16:30 – Proměna

Panelová diskuze s vybranými hosty.

Po konferenci je možné pokračovat v neformálním setkání, a to v případě nepříznivého počasí v restauračním zařízení v minutové vzdálenosti od knihovny nebo na smíchovské náplavce před pobočkou Městské knihovny v Praze DOK16 (s možností výroby upomínkového předmětu). Domluvíme se na místě.