12. 9. 2023 || 16:30 - 17:10
Aula

Digitální a informační agentura : centrum pro efektivní digitální státní správu

Krátká anotace:

Digitální a informační agentura (dále jen „DIA“) byla vytvořena v roce 2023 za účelem zefektivnění procesu digitalizace státní správy. Jejím cílem je být podporou transformace řady veřejných agend do digitální podoby, efektivně řídit proces koordinace a sdílení dat, poskytovat státním orgánům informace o udržitelném provozu IT systémů, podporovat jednotná uživatelská rozhraní či rozšiřovat povědomí o nutnosti digitální transformace všem pracovníkům státní sféry napříč jednotlivými úřady. Do celé řady těchto agend mohou být zapojeny i knihovny, které jsou díky své unikátní síti rozloženy po celém území České republiky, mají potřebné IT vybavení a patří mezi klíčové instituce v oblasti mimoškolního vzdělávání. Během prezentace bude nejprve představena DIA a její priority pro následující měsíce. Následovat bude diskuze ředitele DIA Martina Mesršmída a generálního ředitele Národní knihovny ČR Tomáš Foltýna o spolupráci DIA a knihoven, která byla zahájena na počátku června 2023 setkáním meziinstitucionální pracovní skupiny.

Prezentující:

Martin Mesršmíd

Martin Mesršmíd je absolventem Vysoké školy ekonomické. V letech 2005 – 2010 pracoval pro Seznam.cz, kde se věnoval zejména portálu Sprace.cz. Mezi jeho další pracovní zkušenosti patří zavádění agend spojených s elektronickým dodáváním obsahu pro mediální společnost Economia, odkud v roce 2013 přešel do firmy Avast. Zde vystřídal několik pozic v různých divizích, kde se věnoval například oblasti datových analýz. V roce 2023 zvítězil ve výběrovém řízení na pozici ředitele Digitální a informační agentury.