Historie

Sdružení knihoven České republiky bylo ustaveno v prosinci 1992 jako nadace s cílem koordinovat spolupráci a napomáhat rozvoji odborných a veřejných knihoven. Když 1. 1. 1998 nabyl účinnost zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích, transformovalo se Sdružení knihoven v zájmové sdružení právnických osob. Formálně k tomuto ustavení došlo po projednání stanov na valné hromadě konané 21. října 1998 v Seči. První registrace proběhla 1. listopadu 1999 v Brně.
Zakládajícími členy bylo devět státních vědeckých knihoven – v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kladně, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem, k nimž se v roce 1993 připojilo dalších dvanáct vědeckých a odborných knihoven.

V roce 2023 vstoupilo sdružení do organizace Eblida.

V roce 2024 se Sdružení knihoven ČR stalo spolkem. Aktuálně má SDRUK 93 členů.