KKS 2018 – uzávěrka přihlášek v neděli 2. 9.

Jednotlivé bloky a workshopy letošní konference se rychle plní!

Pořád ale máte ještě čas se zde přihlásit: https://web2.mlp.cz/form/sdruk2018/

Mottem letošní konference je „Tvoříme zlatá léta“, kterým se budeme snažit demonstrovat snahu pracovníků knihoven zajistit uživatelům co nejpříznivější podmínky pro práci či zábavu a volný čas – takové podmínky, které budou odpovídat nárokům současného čtenáře a zároveň udrží krok s velice rychle se rozvíjejícími trendy světového knihovnictví. „Zlatá léta“ pro nás neznamenají pouhou metu, ale jsou především dlouhodobou motivací.