Knihovny a vzdělávání

8. září 2021, 8:50 – 17:00, místnost N2, přízemí

Zahájení a představení programu (8:50 – 9:00)

Jana Linhartová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem – garantka bloku

Memorandum o meziresortní spolupráci (9:00 – 9:15)

Milan Němeček, Ministerstvo kultury ČR a Jaromír Beran, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cesta k podpisu Memoranda o spolupráci mezi resortem kultury a školství byla dlouhá, ale došla do svého konce. Na vaše dotazy o jeho přínosu pro knihovny vám odpoví ti nejpovolanější. 

Jaromír Beran vystudoval UK, obor Právo a právní věda. Poté pracoval jako asistent poslanců a v letech 2013 až 2015 působil jako tajemník ústavně právního výboru v Kanceláři Poslanecké sněmovny. Na MŠMT pracuje od roku 2015. Postupně vykonával funkce vedoucího oddělení parlamentní a vládní agendy a ředitele kanceláře ministra. Ředitelem odboru vzdělávací politiky a rovněž zástupcem náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže je od roku 2020. V současné době koordinuje implementaci Strategie vzdělávací politiky 2030+.

Milan Němeček je náměstkem ministra kultury pro řízení sekce živého umění. Vystudoval základy humanitní vzdělanosti a jednooborovou historii na Pedagogické fakultě UJEP, postgraduální studia absolvoval v oboru architektura a design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.  Od r. 2012 působil na Ministerstvu kultury jako ředitel Odboru umění, literatury a knihoven a paralelně s tím až dosud je pověřen vedením Státního fondu kultury ČR. Působí jako externí vyučující na VŠE v Praze na katedře Arts managmentu. Publikačně se věnuje oblasti architektury historismu.

Mediální vzdělávání – výzva pro společnost a příležitost pro knihovny (9:15 – 9:30)

Pavlína Mazáčová, KISK Brno, Tereza Lišková, Nadace OSF a Ondřej Hudeček, Městská knihovna v Praze

Mediální vzdělávání je dlouhodobě výzvou na úrovni knihoven, jejich   uživatelů, místních komunit i celé společnosti. V současné době mají mezery v této oblasti zjevný negativní dopad na společnost i jednotlivce, a to v řadě ohledů. Na tuto situaci reaguje i Nadace OSF svým programem Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. Aktuálně nadace připravuje modulární on-line „Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny“, který začne letos na podzim a zároveň přichází s grantovou výzvou pro veřejné knihovny na pořádání aktivit pro veřejnost i vzdělávání knihovnic a knihovníků v oblasti mediální, informační a digitální gramotnosti. 

Tereza Lišková pracuje v Nadaci OSF na pozici koordinátorky projektu  Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. Působí také jako moderátorka na stanici ČRo Vltava. V rámci studií na univerzitě v Praze a Brně se věnovala humanitním vědám, žurnalistice a novým médiím. 

Pavlína Mazáčová je odbornou asistentkou na Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Výzkumně i pedagogicky, také v rámci členství v Ústřední knihovnické radě MK ČR, se věnuje edukaci v prostředí knihoven. Zaměřuje se na kompetence učícího knihovníka a rozvoj gramotností v propojování neformálního a formálního vzdělávání. 

Ondřej Hudeček je absolvent historie a sociální ekologie a pracuje jako metodik Městské knihovny v Praze. Zaměřuje se především na témata mediálního vzdělávání a udržitelného rozvoje v knihovnách. Působí také jako koordinátor dobrovolníků.

CoLibri obalový systém – první obal s mikroelektrostatickou bariérou odpuzující viry a bakterie (9:30 – 9:40)

Radek Vaníček, CoLibri

Virtuální realita v knihovnách: Nástroj pro dostupnou rekvalifikaci (9:40 – 9:55)

Mark Andersen a Martin Bukáček, Lifeliqe

Knihovny mohou umožnit snadný přístup ke klíčovým kompetencím budoucnosti. Představitelé česko-americké EdTech firmy Lifeliqe se podělí o příběhy úspěšné transformace amerických knihoven očima jejich uživatelů. Obsah Lifeliqe pro knihovny si můžete vyzkoušet na playgroundu.

Mark Andersen je spoluzakladatel společnosti Lifeliqe, nynější prezident společnosti. Propagátor a odborník na využití virtuální reality v knihovnách s více než dvacetiletou zkušeností v Silicon Valley.

Martin Bukáček je komunitní šaman, lektor a facilitátor použití Edu technologií ve školách a knihovnách.

Může umělá inteligence (AI) ovlivnit vaši práci či váš život? (9:55 – 10:15)

Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence v ČR

Umělá inteligence (AI) donutí lidi přemýšlet. Je to neuvěřitelná technologie. Odmítání umělé inteligence je odmítání pokroku a cesty ven z krize. Ztransparentnění dat zautomatizuje celou škálu procesů, ale neznamená to, že kvůli AI přijdete o práci. Je potvrzeno, že AI vytvoří skoro dvakrát více prací, než jich sebere. Jsou knihovny tím správným místem, které nám pomůže, díky inteligentně zpracovanému kvantu dat kolem nás, lépe pochopit svět, ve kterém žijeme? 

Sara Polak vystudovala archeologii a antropologii na University of Oxford. V Česku popularizuje umělou inteligenci (AI), je vášnivou zastánkyní multioborovosti a vede nebo je součástí několika technologických projektů. Je také zakladatelkou technologického vzdělávacího projektu se zaměřením na fenomén AI Paioneers, který sídlí v Paralelní Polis.

PŘESTÁVKA (10:15 – 10:30)
5 let s portálem Knihovny.cz: od zapojování knihoven přes vzdělávání po informační kurátorství (10:30 – 10:50)

Iva Zadražilová a Martin Krčál, Moravská zemská knihovna Brno

Portál Knihovny.cz slaví pět let od svého vzniku a zdaleka už to není jen knihovní katalog. V příspěvku ukážeme nejen zásadní milníky vývoje a fungování centrálního portálu knihoven, ale přiblížíme i nové funkce, koncept vzdělávání a přesah do oblasti informačního kurátorství. Nezapomeneme ani na budoucnost a nastíníme plánované aktivity pro příštích pět let.

Iva Zadražilová je zodpovědná za vzdělávání knihovníků, studentů i veřejnosti v práci s portálem a marketingové aktivity portálu, a to už od chvíle jeho spuštění. Dlouhodobě se zbývá oblastí informační gramotnosti a tvorbou odborného textu. Kromě práce v knihovně vyučuje i na vysoké škole. V oboru knihovnictví a informační vědy obhájila v roce 2019 doktorát na FF UK.

Martin Krčál je vedoucím odboru Knihovny.cz v Moravské zemské knihovně. Řídí desetičlenný tým, řeší koncepci, navrhuje inovace a snaží se portál a jeho služby co nejvíce přiblížit veřejnosti. Současně učí studenty knihovnictví na KISK FF MU a také je autorem projektu Citace.com.

Učíme se příběhem ve školní i knihovnické praxi (10:50 – 11:10)

Irena Poláková a Tereza Nakládalová, Nová škola, o.p.s

Učíme se příběhem – v knihovně i ve škole. Přijďte poznat ucelený vzdělávací program věnovaný naratologii, určený pro 5. – 9. ročník ZŠ, který v předchozích třech letech vytvořil a se žáky ověřil tým učitelů a knihovníků. Žákům umožní poznávat literaturu skrze rozvoj čtenářství a fenoménu příběhu.

Irena Poláková – učitelka českého jazyka a dějepisu na gymnáziu Lauderových škol a metodička čtenářských programů Nové školy, o.p.s. (projektu Školní čtenářské klub, Učíme se příběhem, Zkoumavé čtení).

Tereza Nakládalová – učitelka a metodička čtenářského programu Nové školy, o. p. s.

American Spaces v ČR jako místa setkání i vzdělávání (11:10 – 11:30)

Kristýna Šejnohová, Americké centrum při velvyslanectví USA v Praze

Síť American Spaces zahrnuje v ČR pět informačních středisek – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. Jejich posláním je poskytovat informace o historii, kultuře nebo politice USA, možnostech studia v USA a organizovat nejrůznější vzdělávací akce pro mladé lidi i širokou veřejnost. Cílem všech jejich aktivit je posilovat partnerství mezi USA a ČR. Představí se vám jak Americké centrum v Praze (Kristýna Šejnohová, Velvyslanectví USA v Praze), tak InfoUSA Brno (Eva Fukarová, Moravská zemská knihovna v Brně), American Corner Ostrava (Hana Ficková, Knihovna města Ostravy), U.S. Point Pilsen (Daniela Lukavská, Západočeská univerzita v Plzni) a American Library Ústí (Ani Petrak, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem).

Kristýna Šejnohová působí v Americkém centru v Praze od roku 2019. Je garantkou programů pro studenty a učitele. Vystudovala obor Pedagogika na FF UK.

Poznávej svět očima dokumentaristů s KineDokem (11:30 – 11:50)

Ivana Formanová, KineDok, Institut dokumentárního filmu (IDF)

Příspěvek představí dlouhodobě úspěšný mezinárodní projekt Institutu dokumentárního filmu KineDok a nastíní možnosti jeho realizace v knihovnách jako formu neformálního vzdělávání. KineDok je alternativní distribuční síť spojující fanoušky a tvůrce dokumentárního filmu. Cílem projektu je organizace filmových projekcí, které jsou obohaceny o doprovodný program v podobě panelových diskusí s tvůrci a dalšími hosty. KineDok každoročně distribuuje dokumentární snímky do sítě nezávislých prostor po České republice a v dalších pěti zemích střední a východní Evropy. Projekt tak sdružuje komunity a poskytuje platformu s edukačním aspektem v rámci eventových projekcí. 

 Ivana Formanová je manažerka projektu alternativní distribuce dokumentárních filmů KineDok, který je jednou z aktivit Institutu dokumentárního filmu v Praze. Od roku 2015 působí jako vedoucí sekce Industry 4Science na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Academia Film Olomouc (AFO).

Badatelská akademie BA-Datel nejen pro děti, které rády přemýšlejí (11:50 – 12:10)

Dana Hádková, BA-Datel a Jana Zapletalová, EDUklinika Praha

Představení programu pro koncepční práci s nadanými dětmi ve věku 7 – 12 let a pro všechny dospěláky okolo nich v knihovnách, rodinách a školách.

Dana Hádková je zakladatelkou a ředitelkou Dítě badatel, z.s. v Litoměřicích, metodičkou a lektorkou projektu BA-Datel. Koncepčně vychází ze svých mateřských, učitelských a lektorských zkušeností s dětmi, pedagogy i rodiči v rámci Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney.

Jana Zapletalová je psycholožka, místopředsedkyně Asociace školních psychologů, dlouholetá ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, bývalá náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání, autorka projektů na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách. Pozornost věnuje také tématům nadaných žáků, rizikovému chování a zejména poskytování poradenských služeb rodičům a jejich dětem. Je spoluautorkou mnoha odborných publikací. V současné době působí na několika poradenských pracovištích a v neposlední řadě je odborným poradcem v projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, podaktivity „Tvorba databáze pomůcek a příkladů dobré praxe“ v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Oběd (12:10 – 13:40)
Role knihoven ve vzdělávání, informace o příležitostech, které by mohl skýtat OP JAK a možnosti spolupráce a propojování (13:40 – 14:00)

Mgr. Aneta Caithamlová, ředitelka Odboru koncepce a vedení OP

Cílem příspěvku bude představení Operačního programu Jan Amos Komenský, který bude hlavním nástrojem implementace Evropských strukturálních fondů pro roky 2021-2027 pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání. Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze kterého bylo/je investováno více než 90 miliard Kč do českého vzdělávacího i výzkumného systému. Cílem připravovaného programu je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje. Příspěvek bude zaměřen zejména na budoucí dotační příležitosti pro knihovny a jejich roli v oblasti zvyšování dostupnosti celoživotního učení, občanského vzdělávání i v propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Mgr. Aneta Caithamlová je od roku 2017 ředitelkou Odboru koncepce a vedení operačních programů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a současně zástupkyní náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů EU a ESIF. Předtím působila jako ředitelka Odboru finančního řízení OP a Vedoucí Oddělení finančního plánování. V oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů působí přes 9 let a má praktické zkušenosti s programovým obdobím 2007–2013 a 2014–2020. V současné době má v gesci přípravu Operačního programu Jan Amos Komenský, jehož intervence budou zaměřeny na výzkum, vývoj a vzdělávání a bude realizován v programovém období 2021-2027.

Vize změn v profesní kvalifikaci Knihovník v Národní soustavě kvalifikací (14:00 – 14:20)

Adéla Dilhofová, Moravská zemská knihovna v Brně a Roman Giebisch, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Příspěvek seznámí posluchače s tím, co se podařilo i nepodařilo v uplynulém období a představí návrhy změn, které pracovní skupina knihovníků připravuje v roce 2021 ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem v souvislosti s optimalizací celého systému celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven.

Adéla Dilhofová je knihovnice a pedagožka. Pracuje v Moravské zemské knihovně v Brně jako vedoucí oddělení vzdělávání a krajské metodiky a vedoucí Odboru knihovnictví. Je tutorkou a lektorkou e-learningových kurzů, autorizovanou zástupkyní MK ČR pro zkoušky profesní kvalifikace Knihovník podle Národní soustavy kvalifikací, odbornou garantkou a lektorkou Rekvalifikačního knihovnického kurzu a profesních kurzů Knihovník akreditovaných  MŠMT.

Roman Giebisch je absolventem PF Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1995 nastoupil do Vědecké knihovny v Olomouci, kde pracoval v na různých pozicích. V roce 2009 nastoupil do Národní knihovny ČR, kde od roku 2013 zastává funkci vedoucího Oddělení vzdělávání. Ve své rozsáhlé publikační a přednáškové činnosti se věnuje různým oblastem knihovnictví, publikuje v mnoha oborových časopisech. Od roku 2001 je aktivním členem organizace SKIP ČR. V letech 2009 – 2013 působil ve funkci tajemníka výkonného výboru SKIP ČR, od roku 2013 je předsedou této profesní organizace.

Kam směřuje profese knihovníka? (14:20 – 14:40)

Vít Richer a Vladana Pillerová, Národní knihovna České republiky

Příspěvek představí trendy vývoje knihovnické profese od roku 1998 ve světle údajů zjištěných v předchozích průzkumech a poslouží jako podklad pro aktualizaci Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.

Vít Richter je ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, předseda Ústřední knihovnické rady ČR, výkonný tajemník Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Vladana Pilerová je vedoucí Studijního a informačního oddělení Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. Je členkou výboru pražské organizace SKIP a Komise SKIP pro zahraniční styky.

Knihovník ve 21. století (14:40 – 15:10)

Martina Košanová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Psycholog, mediátor, moderátor, sociální pracovník, učitel, produkční, grafik, fotograf, skladník, informatik, manažer i uklízeč. Vyberte si. To všechno je knihovník dneška. Opravdu musíme být multifunkční?

Martina Košanová vede 7 let oddělení PR a marketingu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, aktivně pracuje s knihovnickou komunitou a pomáhá nastavit komunikaci směrem dovnitř i ven ve vzdělávacích, informačních a kulturních institucích napříč republikou.

PŘESTÁVKA (15:10 – 15:30)
Experimentální edtechové uzly KISKu (15:30 – 17:00)

Pavlína Mazáčová, Monika Martonová, Kristýna Kalmárová a studenti KISK FF MUNI

Nabídka možnosti poznat a vyzkoušet si technologie a aplikace, které slouží pro celoživotní učení i seberozvoj v každodennosti 21. století.

Monika Martonová je absolventkou Katedry informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, konkrétně specializace Technologie ve vzdělávání. Nyní zde pracuje jako interakční designérka v projektu Humanitní vědy dokořán, jehož cílem je využít digitalizované kulturní dědictví ve středoškolské výuce. Dále se podílí například na fungování předmětu Blok expertů a redesignu online kurzu Metody kritického myšlení.

Pavlína Mazáčová je odbornou asistentkou na Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Výzkumně i pedagogicky, také v rámci členství v Ústřední knihovnické radě MK ČR, se věnuje edukaci v prostředí knihoven. Zaměřuje se na kompetence učícího knihovníka a rozvoj gramotností v propojování neformálního a formálního vzdělávání.

WORKSHOP 
Učíme se příběhem (13:30 – 15:30, místnost N15, 1. patro)

Mgr. Jarmila Polomská a Mgr. Pavlína Lišovská, Nová škola, o.  p.  s. 

V ukázkové lekci ze vzdělávacího programu Učíme se příběhem, určené pro 6. – 7. ročník ZŠ, se seznámíte s jednou z naratologických kategorií, s kategorií čas.  Naučíte se rozlišovat čas příběhu a čas vyprávění a při práci s úryvky ze současné literatury pro mládež budete v roli poučených čtenářů objevovat, jakými způsoby lze s časem v narativním textu pracovat. 

Jarmila Polomská je učitelkou a mentorkou na ZŠ Hlučín – Rovniny, spolupracuje na čtenářských projektech Nové školy o. p. s. Tyto projekty propojují práci škol a knihoven a podporují cílený a promyšlený rozvoj dětského čtenářství.

Pavlína Lišovská vede Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Patřila mezi spolutvůrkyně programů Učíme se příběhem. Ve své praxi se snaží podporovat různými aktivitami lásku dětí k četbě.

Změna programu vyhrazena.