8. září 2021, 8:50 – 17:00

Zahájení a představení programu (8:50 – 9:00)

Jana Linhartová, SVKUL – garantka bloku

Memorandum o meziresortní spolupráci? (9:00 – 9:15)

Milan Němeček, MK a Jaromír Beran, MŠMT

Přínos podpisu Memoranda pro knihovny a knihovníky a formy jeho naplňování.

Projekt Mediální vzdělávání v knihovnách (9:15 – 9:30)

Pavlína Mazáčová, KISK Brno a Ondřej Hudeček, MK Praha

Přínosy projektu pro české knihovny a jeho pokračování.

Vítejte v knihovně 21. století s programem Corinth (9:40 – 9:55)

Martin Bukáček, Lifeliqe a Mark Andersen, USA

Školu hrou můžete zažít i v českých knihovnách. Nevídaný vzdělávací zážitek si můžete vyzkoušet na vlastní kůži v „Playgroundu“.

Může umělá inteligence (AI) ovlivnit vaši práci či váš život? (9:55 – 10:20)

Sara Polak, odbornice na AI

Na tuto otázku vám odpoví garantka projektu Elements of AI a pozve vás vyzkoušet si to do „Playgroundu“.

Coffeebreak
Učíme se příběhem v knihovně i ve škole (10:40 – 11:10)

Hana Holubkovová, Nová škola, o.p.s

Představení projektu a pozvánka na dvouhodinový zážitkový workshop se čtenářskou lekcí a dílnou čtení zaměřený na naratologii pro 2. stupeň ZŠ.

Americké centrum a síť jeho poboček otevírá cestu do světa (11:10 – 11:30)

Vít Nejedlo, Americké centrum v Praze

Možnosti vzdělávacích aktivit pro veřejnost vám představí jeho ředitel a koordinátoři jeho poboček.

KineDok pro knihovny (11:30 – 11:50)

Zdeněk Bláha, Institut dokumentárních filmů

Představení projektu a jeho realizace v českých knihovnách jako forma neformálního vzdělávání.

Badatelská akademie BA-Datel nejen pro děti, které rády přemýšlejí (11:50 – 12:10)

Dana Hádková, ředitelka BA-Datel

Představení programu pro koncepční práci s nadanými dětmi a všechny dospěláky okolo nich v knihovnách.

Oběd
Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK) (13:40 – 14:00)

zástupce MŠMT

Představení možností projektu pro české knihovny.

Inovace ve vzdělávání knihovníků a vize pracovní skupiny k NSK (14:00 – 14:20)

Adéla Dilhofová, MZK Brno a Roman Giebisch, NK Praha

Kam směřuje profese knihovníka? (14:20 – 14:40)

Vít Richer a Vladana Pillerová, NK Praha

Příspěvek představí trendy vývoje knihovnické profese od roku 1998 ve světle údajů zjištěných v předchozích průzkumech a poslouží jako podklad pro aktualizaci Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.

Jak se stát multifunkčním knihovníkem? (14:40 – 15:10)

Věra Ondřichová, a Martina Košanová, SVK Plzeň

Rady a techniky vám přinese příspěvek expertek na PR a komunikaci.

Coffeebreak
Experimentální uzly KISKu (15:30 – 17:00)

Pavlína Mazáčová a studenti FF MU Brno

Nabídka možnosti poznat a vyzkoušet si technologie a aplikace, které slouží pro celoživotní učení i seberozvoj v každodennosti 21. století.

Změna programu vyhrazena.