Knihovny a vzdělávání uživatelů

Makerspace a nové služby v knihovnách

  • Roboti v knihovnách – Jan Jukl
  • Sousedská dílna DOK16 – Michal Jokeš
  • FabLab jako nová služba – Tomáš Mejzlík, Eliška Bartošová

Knihovny a školy na síti

Vzdělávání na dálku je plné příležitostí (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.)
Všechny školy si na jaře prošly novou zkušeností – výukou na dálku. Ta se do mnoha škol pod vlivem epidemiologické situace postupně vrací. V příspěvku shrnu současnou situaci, poukáži na několik největších chyb, kterých se dopouštíme, ale i na potenciál, který současná situace nabízí. Zmíním příklady dobré praxe, které některé školy provozují včetně aktivit, které je pro přechod na vzdělávání na dálku ve škole důležité uskutečnit, aby se maximalizoval dopad na výsledky učení žáků.

Ondřej Neumajer je konzultant vzdělávání, lektor, vysokoškolský učitel, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou.

  • Jak nás mění digitální věk – Bob Kartous
  • Jak připravit učitele a knihovníky na změny ve vzdělávání – Pavlína Mazáčová

Senioři ve virtuálním věku

  • Senioři za školou – Dagmar Kučerová
  • Trénování paměti on-line – Dagmar Marošová, Martina Wolna
  • Virtuální univerzita třetího věku – Andrea Krejzová