Knihovny ve věku technické inovativnosti

Sál 1
13. 9. 2023
13:40 - 17:00

Garanti: Roman Hájek, Jan Kaňka, Tomáš Foltýn

O automatizaci, velkých datech nebo robotizaci se mluví už roky, nedávný prudký vývoj v oblasti umělé inteligence ale s novou razancí naznačuje, jaké mohou mít tyto trendy na společnost dopady. Každá technická inovace vzbuzuje nadšení i obavy, očekávání i zklamání. Jak inovativní technologie využít tak, aby knihovny byly ještě lepší a práce v nich jednodušší, radostnější a kreativnější? A jakou roli knihovny mají, mohou mít, nebo by měly mít, aby s těmito technologiemi pomohly odborné i laické veřejnosti? Sekce věnovaná technickým inovacím samozřejmě nemůže vynechat diskusi o potenciálu či dopadech umělé inteligence na knihovny, věnovat se bude ale i konkrétním příkladům využití technologií v knihovnické praxi a pro zlepšení služeb uživatelům knihoven.

I. blok 13:40–15:10
Inovace – kde se to zastaví?

13:40–14:40
Ajaj AI? Jak se knihovny a společnost sžijí s umělou inteligencí

Promění trh práce, podobu vzdělávání, pojetí autorských práv i dynamiku ve společnosti… Co bude umělá inteligence znamenat pro budoucnost knihoven?

Panelová diskuse o AI z různých stran a perspektiv. Účast potvrdili Petr Žabička (Moravská zemská knihovna), Pavel Ircing (Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita), Rudolf Rosa (Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova) a Ondřej Hanák (advokátní kancelář eLegal).

14:40–15:00
Data všech typů, spojte se. Co přinese nový přístup k práci s daty?
Přednáška představí oblast knihovních propojených otevřených dat. Nastíní možný směr vývoje proměny knihovních dat v budoucnosti a zaměří se na přínos takové změny pro uživatele. / Barbora Drobíková

15:00–15:10
VerbisBox – samoobslužný výdejní box

Chcete umožnit čtenářům využívat služeb knihovny kdykoliv a kdekoliv? Představíme Vám samoobslužný výdejní box, který není omezen nutností kabelového přívodu elektrické energie. VerbisBox je napájen z baterie a je vybaven solárními panely. VerbisBox je vhodný pro jakýkoliv knihovní systém, protože disponuje standardním knihovním komunikačním protokolem SIP2.

15:10 – 15:30 PŘESTÁVKA

II. blok 15:30–17:00
Technologie ve službách knihoven

15:30–15:45
Ako sa knihovníčkam zmenil život po zavedenie Google Workspace
V príspevku sa zameriame na príklady dobrej praxe vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča. Predstavíme zavedené moderné spôsoby vnútornej komunikácie. Ukážeme efektívne zdieľanie informácií v prostredí knižnice dislokovanej po celom meste Banská Bystrica, ako aj profesionálnu komunikáciu voči externému prostrediu. / Iveta Babjaková

15:45–16:00
Výdejní box: cesta od nápadu k fungující službě knihovny
Pandemie zavřela knihovny a my jsme museli přemýšlet, jak zajistit základní služby knihovny ve zcela nové situaci. Přes víkend jsme rozjeli rozvoz knih a přemýšleli o dalších možnostech bezkontaktního provozu. Ideálně v nonstop režimu. V té době se zrodila myšlenka provozovat výdejní box. Od té doby uplynulo hodně času my jsme prošli cestu od nápadu, k funkčnímu řešení. A v celém tomto procesu hrála knihovna klíčovou roli. / Michal Denár

16:00–16:15
Trisbee – platby kartou i pro malé knihovny? Výsledky pilotního testování služby Trisbee v Knihovně Jabok
Pomocí služby Trisbee mohou zákazníci platit u prodejců bezhotovostně mobilem s využitím QR kódu nebo odkazu na webové stránce, aniž by bylo nutné mít v provozovně k dispozici platební terminál pro platbu kartou. Jelikož při nízkém objemu plateb je tato služba zdarma, její využití by mohlo být zajímavou možností pro malé knihovny, u kterých jsou poplatky za transakce platební kartou a/nebo za pronájem terminálu překážkou pro zavedení plateb kartou za knihovní služby. V příspěvku představíme zkušenosti Knihovny Jabok během pilotního testování (od registrace instituce do služby Trisbee po každodenní praktické zkušenosti s využíváním plateb v provozu malé knihovny). / Eva Cerniňáková

16:15 – 16:30
Novinky v systému Tritius
Tritius nově umí přijímat bezhotovostní platby na pultech, umí díky Metisu zpřístupnit DNNT do katalogu a autentikovat čtenáře díky novému modulu EDUID. V Katalogu Tritius je nově integrováno zobrazení ČBDB komentáře a hodnocení, Katalog umožňuje půjčování audio knih díky novému modulu E-výpůjčky. / Martin Mahr, Tritius

16:30–16:45
Knihy do uší půjčované online: zavedení výpůjček elektronických audioknih v knihovně v Jihočeské vědecké knihovně
V Českých Budějovicích by chtěl žít každý možná i proto, že od března si v tamní knihovně jde online půjčit také audioknihy. V prezentaci budou představeny první zkušenosti s touto novou službou. / Ivo Kareš

16:45–17:00

Zkušenosti se zavedením zpoplatnění e-knih v knihovně Jiřího Mahena
E-knihy jsou fajn. Když si je ale čtenáři oblíbí, začnou strážcům rozpočtu vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Diskusi o zpoplatňování e-knih se určitě nevyhneme. Jaké jsou zkušenosti knihovny, která se k němu v Česku odhodlala jako první? / Gabriela Obstová