Kolokvium bibliografů – Call for Paper

XXV. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů se letos koná ve dnech 15. – 17. října ve Vědecké knihovně v Olomouci a zaměří se na regionální specifika, na prolnutí regionu, historie a vědy, ale také na folklor.

Call for paper

Název příspěvku s krátkou anotací a bio autora (obé max. 500 znaků) zasílejte do 30. června 2023 na e-mail eva.svobodova@svkhk.cz i s výběrem tematického bloku:

1) Regionální průmyslové a technické památky.
2) Regionální folklor – proměny místní zvykové kultury.
3) Věda v regionu (příspěvky by mohly být např. o vědcích, kteří v regionu působili, nebo o objevech, které v regionu udělali).
4) Zajímavá regionální periodika nebo Zajímavosti v regionálních periodikách (v regionu mohou vycházet periodika např. s ojedinělým zaměřením, nebo je může vydávat nečekaný vydavatel/skupina/svaz apod., nebo jsme mohli, jako zpracovatelé, narazit na zajímavé téma, informace, způsob zpracování apod.).

Po uzavření callu vás budou garanti kontaktovat. Těšíme se na vaše příspěvky.

Program kolokvia bude zveřejněn do 15. září.