Literatura a čtení, čtení a čtenáři

Sál 2
13. 9. 2023
14:00 - 17:20

Garantka, moderátorka: Dagmar Kučerová

Kniha = denní chléb knihovnic a knihovníků? Nebo přežitek?

Jak vypadá současná česká literární scéna, kteří aktéři ji ovládají. Kdo rozhoduje o tom, které knihy se prodávají, jaký vliv na čtení mají literární ceny. Papírová kniha, kniha elektronická, platformy na sociálních sítích, produkty rozhlasových stanic a na druhé straně uživatel, který má jen omezený čas, zájem, energii a chuť. Nutnost četby jako nositelky vzdělání a vzdělávání, je to opravdu tak? Anebo je četba a čtení přežitkem, historií, která je, bude a musí být vystřídána jinými způsoby učení, vnímání krásna, jinými způsoby relaxace a jinými způsoby podněcujícími fantazii a kreativitu. Jsou zastánci nečtení nevzdělanci a ignoranti?

14.00 – 14.05 vstup do tématu

Dagmar Kučerová

Literatura, čtení, čtivo, proč se knihami zabývat, do jaké míry knihovny a knihovníci s knihami pracují, a mohli (měli) by pracovat, anebo mají hledat jinou podstatu knihovnické práce?

14.05 – 14.40 Zlehka a vyrovnaně – poznámka k pravidelnostem a nepravidelnostem v české literatuře po roce 2000 – stať Radima Kopáče prezentuje a poznámkami doplňuje Dagmar Kučerová

o lektorovi: Radim Kopáč

Jak vypadá česká beletristická scéna, jaké literární ceny, soutěže v našem prostředí existují, jak se vyznat v nepřeberném množství titulů, jaká témata se objevují, co čtenáře zajímá a nezajímá.

14.40 – 15.30 Několik zastavení se současnou českou poezií s básníkem Vilémem Ďoubalem

Poezie jako opomíjený útvar!?

Zcela subjektivní zastavení s olomouckým básníkem a čajmanem, pořadatelem hudebně-literárních večerů Tiché úterý.

o lektorovi: Vilém Ďoubal

15.30 – 15.50 pauza

15.50 – 16.30 Kamishibai – obrázkové divadlo jako praktická inspirace, lektorka Ilona Salajková

Obrázkové divadlo Kamishibai – v ČR nová metoda čtení a vyprávění příběhů. V Německu, Polsku, Rakousku, Španělsku, Francii… již mnoho let využívána v knihovnách a školách. Úspěšně používaná téměř při každém programu pro školy, pro veřejnost, seniory, dospělé i v jazykových kurzech.

O lektorce: Ilona Salajková je ředitelkou knihovny Mikulov

16.35 – 16.45 Online katalog ARL podporuje všechny formy čtení (i nečtení) z jednoho místa (komerční prezentace)

Ing. Libor Piškula, Cosmotron

Ukážeme si, jak knihovní a informační systém ARL ulehčuje čtenářům přístup k různým formám obsahu. Ať už je to mapa umístění v knihovně nebo volba vyzvednutí z knihoboxu pro běžné knihy, možnost stažení nebo vypůjčení e-knihy, nyní nově i audioknihy. Digitalizovaný obsah lze zobrazovat přímo z on-line katalogu, jak z interního repozitáře, tak importováním příslušných metadat např. z DNNT nebo jiných repozitářů.

16.50 – 17.20 Češi jako čtenáři v roce 2023, lektor Vít Richter

Zveřejnění výsledků mimořádného průzkumu o českých čtenářích/nečtenářích. A úvaha, jak výsledek ovlivní práci a postavení českých knihoven.

O lektorovi: Vít Richter