Long story short – program

Line up s příběhy

11–12.00 – prezence, káva, drink, neformální setkávání „před“

12–12.10 – zahájení konference


blok 1 

12.10–13.10 – MAREK Pokorný / PLATO Ostrava

Marek Pokorný – historik umění, umělecký kritik a kurátor současného výtvarného umění, člen Rady Českého rozhlasu, ale především ředitel ostravské galerie PLATO. V roce 2022 převzal Marek Pokorný od ministra kultury cenu za výtvarné umění za významnou kritickou, kurátorskou a manažerskou činnost v oblasti současného umění, a dále za iniciativu při vzniku a rozvíjení progresivních kulturních institucí a platforem. Významnou roli při rozhodování poroty hrálo především Pokorného angažmá v čele PLATO. (Má své heslo na wikipedii.)

Zpětně celý příběh PLATO vypadá jako pečlivě naplánovaný projekt, ale spousta věcí závisela na shodě okolností a příznivých konstelací. Kde se ale v člověku bere schopnost je využít? Na co si dává, třeba i podvědomě, pozor? Jaké jsou faktory, s nimiž musí počítat, když chce něco změnit a vybudovat? Co přitom riskuje? A stojí to za to? A na co jsem ve své profesní praxi nejvíce hrdý?

13.10–13.30 ADRIANA Světlíková / Nová Síť

 Jsem ředitelkou servisní organizace pro kulturu. Motivuji lidi kolem sebe, pomáhám jim najít řešení a cesty k lepší komunikaci. Věnuji se i kulturní politice, živému umění a zejména networkingu. Kromě toho mám dvě dospívající dcery, 10 slepic, ráda se hrabu v hlíně a nudím. 

Člověk stále hledá jak motivovat a zaujmout ostatní v týmu, nabízet řešení a měnit lidi k lepšímu. Ve výsledku ale zjistíte, že jste takoví jaké je vaše okolí. Pracujte s tím kdo je kolem vás, charaktery nezměníte. Nebo lépe řečeno –  pracujte s těmi, se kterými chcete pracovat a rozumíte si. Koučováni jste totiž nakonec vy. 🙂 A vychází ta rovnice vůbec?  Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? 

13.30–13.50 PETR Vlasák / Město Břeclav

Jsem učitel, kulturní buditel a krajský zastupitel, toho času místostarosta Břeclavi. Do Olomouce se vždy vracím tuze rád, protože jsem zde 10 let studoval, byl součástí festivalů PAF, AFO či Divadelní Flóra a také jsem se spolubydlícími organizoval nezávislou kulturu na půdě jednoho starého domu u dómu.

Příběh o dobrovolnictví, kultuře dotované, nezávislé a zřizované. O kulturní inseminaci regionů a kulturním crossoveru. O kulturní guerille a kulturní strategii města.

13.50–14.10 ONDŘEJ Fabián / Knihovna UTB

Jsem dlouholetý ředitel Knihovny UTB ve Zlíně. Celoživotní optimista, pohodář a člověk, který si nikdy nekladl přehnané cíle. Zamlada jsem býval velký sportovec, který přenáší týmové principy i do profesního života a předává tyto zásady i svým dvěma náctiletým synům.

Příběh o bezprizorním teenagerovi, který se tak trochu nechtěně vypracoval z malé valašské vesnice až na ředitele zlínské univerzitní knihovny, kterou kormidluje v časech dobrých i zlých. Příběh o tom, že je potřeba přijímat výzvy, ale zároveň zůstávat nohama na zemi. Příběh o tom, že individualita není nikdy víc než fungující tým. A v neposlední řadě příběh o tom, že i knihovna může být respektovanou součástí univerzity a napomáhat k plnění cílů celé instituce.

14.10–14.30 pauza, káva, čaj, small talks


blok 2

14.30–14.50 IRENA Šťastná / Knihovna města Ostravy

Sympatizuji s „vedením lidí pouze mírným násilím“ jakožto variantou leadershipu. Ve volném čase se sytím poezií či lesy, nebo poezií v lese.

O čem budu vyprávět?

  1. kuřecí vývar aneb násilí na dětech
  2. seberozvojem k autenticitě
  3. inovace + strukturace + detail
  4. tandem či skupinka jako zmnožená síla

14.50–15.10 VÍT Ráček / Sonnentor

Jsem personalista ve společnosti Sonnentor, tradičním výrobci biočajů a biokoření v Čejkovicích u Hodonína. Původně jsem měl ve firmě strávit jen jeden výpomocný měsíc. A už je to sedm let. Díky tomu, že jsem se předtím s personalistikou nikdy nesetkal, mohl (i musel) jsem věci dělat tak nějak po svém. Jednoduše řečeno, Sonnentor pro mě byl a stále je láskou na první nadechnutí.

Vůně knih, vůně barev, vůně bylinek, vůně našich blízkých – provází a propojuje nás všechny po celý život. Můj příběh v Sonnentoru nejen o vůních a malá ochutnávka radostí a starostí slunečního personalisty.

15.10–15.30 ZLATUŠE Maděřičová / Jihomoravská komunitní nadace

Jsem ředitelkou Jihomoravské komunitní nadace, kterou jsem před 15 lety založila. Rozdělujeme na Břeclavsku a Hodonínsku menší finanční granty a organizujeme spoustu aktivit. Naše projekty jsou natolik atraktivní, že s námi spolupracují nejvýznamnější osobnosti českého veřejného života. Činnosti financujeme pouze z privátních zdrojů. Za důležitý zdroj považujeme odpad, když pořádáme jednou za měsíc benefiční bleší trhy. Problém vnímáme jako příležitost, takže i tornádo, které nás postihlo v roce 2021 přineslo kupodivu – spoustu dobrého – nové dárce a dobrovolníky. Díky našim aktivitám jsem obdržela cenu Fora dárců jako osobnost filantropie za rok 2022.

15.30–15.50 TOMÁŠ Řehák / Městská knihovna v Praze

Je přes dvacet let ředitelem Městské knihovny v Praze; dále působí jako předseda Sdružení
knihoven, člen Ústřední knihovnické rady, předseda Garanční rady Národní knihovny ČR,
viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů, nejnověji i jako člen Rady České televize.
Sebeironicky o sobě říká, že je jak kalkulačka z osmdesátých let – spousta funkcí a žádná
paměť. Nicméně se mu daří zanechávat v českém knihovnictví výraznou stopu, je držitelem
Medaile Z. V. Tobolky za rozvoj českého knihovnictví a pražská knihovna patří navzdory své
velikosti mezi lídry inovací a hledače nových cest. Aktivně působí jako dobrovolný činovník
ústředních orgánů Junáka – českého skauta a je držitelem nejvyššího českého skautského
vyznamenání – řádu Stříbrného vlka. Hrdý je na to, že si v bezmála šedesáti letech dodělal
doktorát, méně hrdý je na to, že mu to trvalo 16 let…

15.50–16.10 pauza, káva, čaj, small talks


blok 3

16.10–16.30 ADAM Langer / Sladovna Písek

Jsem ředitel a dramaturg Sladovny Písek. Zajímám se o rozvoj dětí skrze zážitek, hru a inspiraci. Věřím dětem, jejich talentům a intuici, rád zkoumám svět skrze dětské oči. Rád kombinuji různé obory a jejich principy. Vyprávět budu o svém příběhu a o tom, jak se z dětí můžou stát Lví srdce.

Ve Sladovně se dlouhou dobu vyráběl slad. Přivezené zrno klíčí a začíná svou dlouhou cestu právě ve sladovně, tento první krok je důležitý pro celou jeho budoucnost. Dnes přijíždějí do Sladovny děti a my věříme, že jejich zážitek v nich nastartuje tento „kvas“ a pomůže jim v jejich rozvoji.

16.30–16.50 VILMA Bořkovec / Moravské divadlo Olomouc

Jsem dramaturgyní opery a operety Moravského divadla Olomouc. Společně s šéfkou souboru Veronikou Loulovou a tajemnicí Adriánou Spišákovou tvoříme nejmladší vedení souboru v Evropě. Jsem členkou uměleckého kolektivu RUN OPERUN, ve kterém si klademe za cíl přiblížit operu mladšímu publiku. Podařilo se nám mimo jiné dostat přes tisíc lidí na bývalý Stalinův pomník nebo vytvořit autorskou operu s kapelou Please the Trees založenou na operní improvizaci.  

Jak přitáhnout mladé lidi na operu? Jak se dělají velké operní open-air představení pro bezmála dva tisíce lidí? Jak se pracuje v uměleckém kolektivu? Jmenuji se Vilma Bořkovec a budu vyprávět příběh uměleckého kolektivu RUN OPERUN a také o našem působení ve vedení souboru opery a operety Moravského divadla. Kolektiv RUN OPERUN založila umělecká šéfka opery a operety Moravského divadla Veronika Loulová ve svých devatenácti letech. Začínali jsme od nuly a mnoho věcí se museli učit rychle a za pochodu. Naším cílem a hnacím motorem bylo dokázat, že to jde mnohdy i s malým rozpočet vytvořit operní představení, které přitáhne milovníky rapu, popu i klasiky. Mluvit budu také o tom, proč je důležité dávat příležitost mladým lidem a nebát se riskovat. 

16.50–17.10 JAN Žůrek / Olomoucký kraj

Jsem radním Olomouckého kraje zodpovědným za oblast kultury a památkové péče. Podílel jsem se na řadě festivalů a stál za rozvojem olomouckého Divadla na cucky. K oblasti kulturní politiky jsem se dostal jako místopředseda Asociace nezávislých divadel v ČR, v současné době jsem také zastupitelem města Olomouce a externím vyučujícím na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pohovořím o strategickém plánování v kultuře a osobní cestě od umění až do politiky.

17.10–18.10 – HELENA Gajdušková / Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Helena Gajduškovábývalá ředitelka Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Nyní si užívá vnoučat a rodiny. S knihovnou je stále aktivně spojena díky svému nadšení pro trénování paměti, kterému se nadále věnuje. Pod jejím vedením se z této městské knihovny stala moderní komunitní knihovna, dodnes je ikonou a vzorem. Helena patří mezi mimořádně oblíbené osobnosti českého knihovnictví. Svým laskavým přístupem a přitom svojí neústupností si získala širokou oblibu a obdiv mezi knihovníky. Podařilo se jí dosáhnout mnoha úspěchů, kterými přispěla k rozvoji knihovnictví a veřejných knihoven obecně. Je držitelkou Medaile Z. V. Tobolky a Ceny českých knihovníků.

Příběh vsetínské knihovny zahrnuje nejen vyprávění o trnité cestě ke kýžené krásné nové budově, ale především příběh jejích lidí, kteří  svou knihovnu neustále  přizpůsobují měnícím se potřebám uživatelů. 

18.10 – závěr, diskuze

18.10–20.00 společný večer u drinku, možnost debat se řečníky


Kontakty na organizátorky:

Martina Wolna, 776 334 278, martina.wolna@gmail.com

Veronika Chruščová, 603 415 885, sdruk@sdruk.cz

Akce je podpořena dotací Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století.
Děkujeme za podporu také Nadaci OSF
a společnosti Sonnentor.