Medaile Z. V. Tobolky

Medaile nese jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874-1951), kterého zná knihovnická veřejnost jako autora Pravidel popisu prvotisků a tzv. Knihopisu, ale také jako zakladatele Státní knihovnické školy a osoby, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově. Medaili uděluje Sdružení knihoven ČR a Nadace knihoven na základě návrhů členů SDRUK jedenkrát ročně u příležitosti konání konference Knihovny současnosti, a to ve dvou kategoriích:

– za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví,
– za celoživotní práci v českém knihovnictví.

Právo podávat návrhy na ocenění mají členové SDRUK. Návrhy posoudí komise zvolená Radou SDRUK. Je možno navrhnout osobnosti z knihoven a institucí nezávisle na členství ve SDRUK.

V roce 2020 se medaile Z. V. Tobolky udělovat nebudou.

Kontakt:

Mgr. Konvalinková Blanka, ředitelka

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město

460 01 Liberec

ID datové schránky: j6xkk7s

Telefon: +420 482 412 120

E-mail: konvalinkova@kvkli.cz

FORMULÁŘE

Nominační formulář (docpdf)

Informace o zpracování osobních údajů zde.

Přehled všech oceněných 2000 – 2019